Počet ošetření za letošní červenec se zvýšil i v porovnání se stejným obdobím v předchozích letech. Podle odhadu lékařů Ortopedicko - traumatologického oddělení Nemocnice Písek tvoří rekreanti až polovinu všech úrazových pacientů. Nahrávají tomu ideální podmínky pro turistiku, cyklistiku, vodáctví a vodní sporty spojené s lokalitou orlické přehrady.

close Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Písek. info Zdroj: Nemocnice Písek zoom_in Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Písek. Nemalou měrou do statistik přispívají také účastníci letních kurzů a dětských táborů, které se na Písecku konají, nebo stále rostoucí obliba cyklistiky. To jsou podle Tomáše Vodsloně, lékaře písecké nemocnice, hlavní důvody nárůstu letních úrazů na Písecku. „Naštěstí, co se počtu týče, převažují lehké úrazy typu podvrtnutí kotníku, nezávažná poranění prstů a ošetření drobných ran. S rostoucím počtem úrazů se ale samozřejmě zvyšuje i počet závažnějších traumat, které často vyžadují operační léčbu,“ poznamenal Tomáš Vodsloň z Ortopedicko - traumatologického oddělení Nemocnice Písek.

Navíc se podle jeho slov v současné době standardně operují i takové úrazy, které se ještě v nedávné době léčily převážně neoperačně. „Důvodem jsou jednak přísnější kritéria na konzervativní neboli nechirurgickou léčbu úrazů a zároveň rostoucí nároky samotných pacientů k plnému a rychlému návratu do aktivního života. Příkladem za vše jsou zlomeniny klíční kosti,“ doplnil s tím, že v Nemocnici Písek ošetřují úrazové pacienty dle nejnovějších medicínských poznatků a způsobem, který umožňuje co nejrychlejší návrat k aktivnímu způsobu života.

Díky průběžnému vzdělávání sledují v Písku nejnovější trendy v úrazové chirurgii a používají postupy odpovídající aktuálním doporučením odborných společností. „Běžně pracujeme s nejmodernějšími implantáty k operační stabilizaci zlomenin. Zároveň vítáme nové možnosti využití moderních materiálů k fixaci rozličných poranění pohybového aparátu. Máme k dispozici veliké množství různých snímatelných fixací, takzvaných ortéz, díky čemuž můžeme najít pacientovi řešení na míru. Naším cílem u terapie úrazů je časná funkční léčba a nejbližší možný plnohodnotný návrat pacientů ke každodenním činnostem,“ uzavřel Tomáš Vodsloň.