„Považuji to za veliký úspěch našeho oddělení. Když k tomu připočtu i další operace – víc než stovku menších operací měsíčně a přibližně sto velkých poúrazových operací a operací pacientů s ortopedickou infekcí ročně, tak jsem spokojený. Celkový počet operací se bude letos blížit číslu 1800, přestože začátek roku byl ještě ovlivněný covidem,“ sdělil primář Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Písek MUDr. Vilém Svoboda.

Druhé největší ortopedické oddělení v Jihočeském kraji tím dohání deficit umělých náhrad kloubů z minulých let, kdy tyto operace muselo omezit kvůli pandemii Covid-19, stejně jako další zdravotnická zařízení po celé republice. Zvýšit počet endoprotéz a překonat hodnotu před covidem přitom původně plánovalo až v příštím roce.

V písecké nemocnici nově vyšetřují také opičí neštovice.
V písecké nemocnici nově vyšetřují také opičí neštovice

„Povedlo se to už letos díky organizačním změnám a spolupráci dalších oddělení, konkrétně Centrálních operačních sálů, Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Oddělení akutní rehabilitace, Oddělení následné péče a Interního oddělení,“ řekl Vilém Svoboda a dodal: „Stejně tak bych rád ocenil lepší spolupráci s praktickými lékaři, kteří pacienty k plánovaným operacím připravují.“

Aby se mohl zvýšit počet operací endoprotéz, musela nemocnice zajistit pro tyto účely větší prostor na operačních sálech. Vedle toho fungovalo Ortopedicko-traumatologické oddělení v běžném provozu i během letních prázdnin. Další opatření, umožňující navýšení implantací endoprotéz, se týkalo uvolnění lůžek k hospitalizaci vyššího počtu těchto pacientů v rámci celé nemocnice.

Artroskopická operace kyčelního kloubu na ortopedii v českobudějovické nemocnici.
Jihočeské nemocnice navýší kapacity ortopedických operací, pacienti čekají roky

„Pacienti po výměně kloubů mají v písecké nemocnici i navazující rehabilitační péči na lůžkovém oddělení, která v řadě zdravotnických zařízení chybí. Část pacientů odesíláme přímo i do lázeňské péče nebo na oddělení následné péče s rozšířenou rehabilitací,“ doplnil předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nemocnice Písek