Město Písek převzalo záštitu nad 11. ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest 2016 a organizátorům již  přiznalo podporu na zajištění této  velké kulturní akce ve výši 200 tisíc korun. Společnost Bohemia JazzFest, přišla o generálního partnera akce, a tím se dostala do ekonomických potíží," uvedl ve zprávě pro zastupitelstvo vedoucí finančního odboru MÚ Ladislav Toman.

Na programu je dále rozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových zón. Jednat se bude také o zrušení regulačního plánu Písek – Putimská Vysoká a o záměru budoucí výstavby Smart areálu alternativní  energetiky Písek.

Městu Písek je adresována petice od obyvatel proti snižování počtu parkovacích míst v oblasti Velkého náměstí, Alšova náměstí, Jungmannovy ulice a ulice Fráni Šrámka ve městě Písku a omezování dopravního provozu v přilehlých ulicích. „Máme za to, že omezením dopravy v centrální části Písku dojde k značnému omezení kupní síly v obchodech a omezení dostupnosti služeb," uvádí se v petici, kterou podepsalo 587 obyvatel.