Podle koordinátora městské zeleně Ondřeje Kofroně dojde také ke změně cestní sítě, vybudování nového dětského hřiště či vytvoření centrálního prostoru. "V této souvislosti se počítá i s kácením nebo ošetřením nemocných stromů a s dosadbou nových, perspektivních dřevin,“ informoval Ondřej Kofroň z odboru životního prostředí.

V rámci projekčních prací se v parku v polovině července uskutečnila koordinační schůzka s vedením města, pracovníky odboru životního prostředí, projektantem, architekty a zástupci místních obyvatel. „Všichni přítomní si prošli budoucí trasy nových cest a porovnali je se současným stavem. Přímo na místě bylo dohodnuto přemístění některých cest, aby co nejméně zasahovaly do stávajících hodnotných dřevin,“ naznačil postup.

NEBEZPEČNÉ STROMY MUSÍ PRYČ

Autorizovaná krajinářská architektka Tereza Fronk Friedlová nyní aktualizuje šest let starý posudek zdravotního stavu dřevin. Stromy za tu dobu pochopitelně vykazují různé změny. Tudíž bude nezbytné oproti původnímu záměru zvýšit počet dřevin určených ke kácení. „Městu bylo doporučeno z důvodu zachování provozní bezpečnosti odstranění tří stromů v nejbližším možném termínu. Ačkoliv se nacházíme v období vegetace, u dřevin v blízkosti dětského hřiště u školy hrozí nebezpečí jejich pádu a je nutné je bezodkladně pokácet,“ upozornil Kofroň.

V následujících týdnech tedy dojde k pokácení jedné švestky a dvou moruší, v blízkosti studny u dětského hřiště. Odbor životního prostředí přislíbil, že moruše vysadí na jiném a vhodnějším místě.