To bylo slyšet z jednoho varvažovského kempu dunění až do Čimelic a dokonce až ke Vráži. Lidem docházela trpělivost, a tak vznikla petice za zákaz pořádání hlasitých hudebních produkcí typu technopárty. Podepsalo ji přes tři sta lidí z několika okolních obcí. „Za řekou se to nese daleko. Byl jsem tenkrát v sobotu dopoledne nakupovat v Čimelicích a dunění bylo slyšet i tam," uvedl starosta Ostrovce Dušan Ország, který byl také členem petičního výboru. Potvrdil, že si stěžovali i starší a nemocní lidé, že nemohou v době festivalů ve zmíněném kempu vůbec spát.

Policie je v tomto případě bezradná. Podle písecké policejní mluvčí Kamily Čuřínové Ingrišové mohou policisté dohlížet pouze na pořádek, konzumaci alkoholu, drog a na dopravu, ale od loňského roku platí novela zákona, podle které venkovní hudební produkce není hluk. Hygiena tímto způsobem odpovídala i na požadavky stěžovatelů, aby její pracovníci přijeli a hluk změřili. Bezradná je i starostka Varvažova Eva Hospasková. „Máme platnou vyhlášku o rušení nočního klidu. za jeho rušení ale mohou dostat organizátoři pouze pokutu," dodala. Tu se jim zřejmě vyplatí zaplatit.

V Ostrovci nedávno zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním. Platit začne od 1. srpna. V ní je například uvedeno, že je akce typu technopárty zakázané pořádat v intravilánu obce, kterým se rozumí zastavěná část obce Ostrovec a Dědovice a dále místa, která jsou vzdálena od nejbližšího obydlí méně než 700 metrů. Vyhláška dále uvádí, že je organizátor povinen akci přerušit na dobu od 22 do 6 hodin, tedy v době nočního klidu.

Povinností organizátora je také například určit osobu pověřenou k osobní spolupráci s orgány veřejné správy. Pokud ji neurčí, považuje se za takovou osobu organizátor. Jedná se o to, aby zástupci obce mohli případné stížnosti nebo problémy společně řešit na místě. Do podmínek, které musí pořadatel splnit, zahrnuli podle Dušana Országa také životní prostředí. „Bude-li místo konání v blízkosti lesa, v blízkosti chráněné přírodní rezervace Natura 2000 Výří skály, bude nutné doložit vyjádření k místu konání krajského úřadu ochrany přírody a krajiny, aby nebyl porušen Lesní zákon289/1995… a Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992…," zní výňatek vyhlášky. Lidé totiž navíc upozorňovali i na to, že hluk pochopitelně plaší zvěř. „Zatím proti tak hlučným akcím, které se konají na soukromých pozemcích, nikdo nic dělat nemůže. Jediná šance je snažit se prosadit změnu v zákoně prostřednictvím svazku měst a obcí nebo apelovat na Poslaneckou sněmovnu," doldal Dušan Ország.