Po položení věnců a květin k pomníkům obětem druhé světové války promluvil k přítomným starosta Oslova František Hašek, který mimo jiné přečetl jména 21 obyvatel z Oslova a okolí, kteří za svobodu národa obětovali své životy. Následovaly krátké proslovy hostů z Písku - Zdeňka Říhy a Jaroslava Pospíšila.

Kromě nich se pietního aktu zúčastnili i další hosté - Eva Veselá, Jiří Lejčar, Josef Kovařík a další. Po skončení hlavní části pietního aktu následovala jeho druhá část, a to položení květin na hrob neznámého sovětského důstojníka, který se nachází na hřbitově. Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří si v Oslově přišli připomenout zvěrstva, jež se děla za druhé světové války, a zavzpomínali na ty, kteří zemřeli v průběhu válečného běsnění.

František Bořánek