„Zkušební provoz čistírny odpadních vod jsme zahájili v polovině února. Zatím jsme zjistili jen drobné nedostatky, které se postupně odstraňují," uvedl starosta Jan Mára. Čistírnu kontrolují každý den a jednou za měsíc odebírají vzorky, aby věděli, jak vyčištěná voda odchází do přírody.

Na novou kanalizaci si lidé připojují své domy postupně. „Budeme rádi, když se všichni připojí do podzimu, ale také budeme tolerovat připojení i po kolaudaci," upřesnil Jan Mára. Obecní bytovky, které jsou ve vsi, už napojené jsou a příští týden napojí na kanalizaci i obecní úřad. Napojení školy plánují podle Jana Máry kvůli bezpečnosti dětí až o letních prázdninách. Starosti vedení obce ale dělají bytovky bývalého Průmstavu, které stojí na okraji obce v blízkosti Hotelu Orlík. „Tam to budeme muset řešit tlakovou kanalizací. Rozpočet na ni je kolem 1,5 milionu korun. Proto se napřed snažíme zajistit dotace. Z malého obecního rozpočtu si to letos nemůžeme dovolit," upřesnil Jan Mára.

Zatím mají od Povodí Vltavy do konce roku povolení o vypouštění přepadové vody do přehrady. Odpadní voda z bytovek jde stále ještě do původní čistírny, která už neslouží dobře a navíc stojí na soukromém pozemku. Ten patří k Hotelu Orlík. S jeho majitelem bude vedení obce ohledně staré čistírny ještě jednat. „Provozovat dvě čistírny by bylo pro tak malou obec, jako je naše, velkou finanční zátěží," doplnil Jan Mára.

V současné době ještě pracovníci firmy Casta, která stavbu čistírny i nové kanalizace zajišťovala, dokončují a upravují různé nedodělky. Patří mezi ně například také úprava cest nad uloženou kanalizací.

Další stavební ruch, který se místních dotkne, začne nejspíš v polovině června na Žďákovském mostě. Pokud se s pracemi skutečně začne, dostanou se místní na druhý břeh skoro s půlhodinovým zpožděním, protože najedou skoro dvacet kilometrů navíc. „Stavbyvedoucí firmy Casta, která bude most opravovat, se mnou také jednal o poskytnutí místa pro stavební buňky, kde budou mít zázemí. Dohodli jsme se o místě na starém hřišti," doplnil Jan Mára.

Škola

Nedílnou součástí obce je zdejší malotřídka se školkou. Ředitelkou je tady Hana Lívancová, která je zároveň i místostarostkou obce. V tomto školním roce se jí podařilo získat příspěvek na obědy pro tři děti ze sociálně slabší rodiny. „Rodiče škole za obědy pro děti neplatili a nám bylo líto nechat je hlady, protože nejsou místní a neměly by možnost se někde najíst. Viděla jsem jednou v televizi reklamu, kde společnost Women & Women nabízela pomoc pro děti, jejichž rodiče nemají na školní obědy. Kontaktovala jsem je a vyšlo to," připomněla Hana Lívancová.

V současné době ji firma kontaktovala, zda chtějí ve sponzorování obědů pro tři děti pokračovat. „Rádi jejich nabídku využijeme, protože jeden žák z této rodiny bude odcházet do 6. třídy do jiné školy, místo něj přijde do 1. třídy jeho sourozenec, takže budou zase tři školáci, kteří budou mít zajištěné jídlo," dodala Hana Lívancová. Na konci června budou posílat společnosti Women & Women vyúčtování sponzorovaného stravování. Připomněla, že podobný dotační titul vypsal letos také Jihočeský kraj. Od něj ale o dotace žádat nebudou. V pondělí orličtí zastupitelé také schválili mimo jiné i přijetí sponzorského daru dvanáct tisíc korun od obce Kožlí. „Dříve musely obce přispívat na děti, které chodily do školy jinde. To už neplatí, tak se v Kožlí rozhodli podpořit naši školu dobrovolně, protože sem chodí od nich čtyři děti. Peníze použijeme na učební pomůcky a nějaké vybavení," vysvětlila Hana Lívancová.

Školáci se podle ní už těší na koncert Oběžné dráhy v Milevsku, ve které bubnuje bývalý žák školy Jiří Tůma a také tam bude tančit bývalá žákyně talentovaná Renata Robauschová. Chtějí je svou účastí podpořit. Těší se už také na tento pátek, kdy mezi ně zavítá učitel angličtiny a počítačů Filip Pešek s dcerou Nikol, která je nevidomá a studuje zpěv. Bude jim vyprávět o světě postižených dětí a také jim zazpívá.