„V současné době se projektuje okružní křižovatka včetně odbočovacího pruhu, který vede ze silnice I/20 podél prodejny fiatu," konstatoval místostarosta Písku Josef Knot.

Na novém kruhovém objezdu by se mělo podílet město společně s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), které je majitelem komunikace. „Předběžná dohoda zní, že bychom polovinu zaplatili my a polovinu ŘSD," podotkl místostarosta 
s tím, že Písek by zaplatil veřejné osvětlení, chodníky či zeleň.

Řidiči se na kruhový objezd nepochybně těší. „Vždycky, když vyjíždím od Alberta nebo z obchodní zóny, v duchu nadávám, ať už to tu nějak vyřeší. Jsem rád, že se snad konečně dočkám," poznamenal Jiří Hrdý z Písku.

K tomu, aby se stavba mohla uskutečnit, chybělo městu vyřešit pozemek, který patří čerpací stanici OMV. „Přislíbili nám, že nám za korunu pozemek prodají a my je na oplátku napojíme na vodovodní řad. Pokud dohodu podepíšou, budeme moct požádat o vydání územního rozhodnutí a předpokládáme, že by v první polovině 2016 mohlo být stavební povolení," informoval Josef Knot s tím, že peníze na okružní křižovatku jsou nárokovány v rozpočtu na rok 2016.
Stavba okružní křižovatky by měla stát 10 až 12 milionů korun. Mohla by se dělat 
ve 2. pololetí příštího roku.

Součástí stavby okružní křižovatky by měl být i připojovací pruh ze silnice I/20 ve směru od Českých Budějovic, veřejné osvětlení celé Obchodní ulice 
a I. etapa propojení veřejného vodovodního řadu z ulice Průběžná přes okružní křižovatku směrem do ulice U Hřebčince.