Ve funkci místostarostky už pracuje Věra Petrová. Předsedou finančního výboru je Miroslav Mikolášek a předsedou kontrolního výboru Čestmír Mezera. Oba výbory jsou tříčlenné. V zastupitelstvu dále jsou Miroslava Tetourová, Josef Felbáb a Jan Beneš. Jednou z priorit pro toto volební období je řešení odpadních vod. „Podali jsme žádost o dotaci na domovní čistírny odpadních vod pro 28 objektů za 3,5 milionu korun. Původně plánovaná centrální čistírna pro obec by stála přes třicet milionů korun,“ vysvětlil Vladimír Macoun.