V současné době vrcholí přípravy na vybudování 27 domovních čistíren odpadních vod (ČOV) v Nerestcích. Vedení obce by chtělo co nejdříve zažádato stavební povolení.
Místní zastupitelé sice původně uvažovali o vybudování centrální ČOV pro celou obec, ale ta by podle projektu stála přibližně 30 milionů korun. „Vzhledem k tomu, že tu žije jen 109 obyvatel, by se tak vysoké náklady na centrální ČOV obci nevyplatily,“ uvedl starosta Vladimír Macoun.
Dodal, že se obci podařilo získat na domácí ČOV osmdesátiprocentní dotaci ve výši 2,9 milionu korun z Ministerstva životního prostředí. Spoluúčast obce tedy bude dvacet procent. „Teď připravujeme smlouvy pro občany, kterých se to týká,“ dodal Vladimír Macoun.
Smlouvy budou zahrnovat mimo jiné i to, že ČOV bude vlastnit 10 let obec, která bude zajišťovat kontrolní odběry, údržbu a případné reklamace. Po uplynutí lhůty bude každá ČOV bezúplatně převedená na majitele objektů na ni napojených.

O obci:

V Nerestcích žije trvale celkem 106 obyvatel.

V celé obci je 34 domů.

Domovních ČOV tu bude díky společnému projektu 27.