"Když se lékař nebo jiný personál setká s pacientem nebo jeho příbuznými, kteří mají vadu sluchu, zprostředkuje komunikaci do znakové řeči tlumočník na dálku za pomoci přenosu obrazu právě přes tablet. Zdravotník bude k neslyšícímu pacientovi mluvit a tlumočník, se kterým se spojí pomocí tabletu, to na displeji okamžitě neslyšícímu přeloží do znakového jazyka," vysvětlil princip ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

Elektronické zařízení získala nemocnice do bezplatného pronájmu v rámci projektu Bezbariérová nemocnice i pro neslyšící s využitím komunikačních technologií. Nové přístroje a vybavení jsou i na oddělení následné péče.

Sedmapadesátiletý Jan Kučera z Jetětic je se službami písecké nemocnice naprosto spokojen. „Byl jsem tady dokonce hospitalizovaný a nemůžu si na nic stěžovat," pochvaluje si Jan Kučera, podle kterého jsou služby v písecké nemocnici dobré po všech stránkách. Třiasedmdesátiletý Karel Vodička z Písku nachází k nemocnici i výhrady.

Karel Vodička je se službami písecké nemocnice spokojen dle svých slov na šedesát procent. „Ačkoliv se objednávám, na urologii musím čekat až hodinu a půl," vytýká důchodce Karel Vodička písecké nemocnici.

Tablet získala nemocnice ještě před prázdninami od Agentury pro neslyšící. Zařízení si může personál vypůjčit ke komunikaci s neslyšícími pacienty jak do ambulancí, tak na lůžková oddělení.

Projekt, který usnadňuje komunikaci pacientů s personálem zdravotnických zařízení, rozjela před dvěma lety Agentura pro neslyšící. Službu již využívají asi tři desítky nemocnic po celé České republice. Každá nemocnice, která díky tomuto projektu uskuteční významný krok k bezbariérovosti pro skupinu sluchově postižených pacientů, bude označena modrobílou nálepkou s nápisem Bezbariérová nemocnice pro neslyšící.

Tablet je umístěn na chirurgické ambulanci a je dostupný pacientům nemocnice, příbuzným i personálu 24 hodin denně.

Další vylepšení

Moderní polohovací lůžka s příslušenstvím a speciální poloautomatické přístroje používané pro pasivní rehabilitaci takzvané motodlahy končetin vylepšily oddělení následné péče. „Tyto motodlahy jsou vhodné především pro pacienty po implantaci velkých umělých kloubů, složitějších úrazech a operacích končetin, ale i pro některé neurologické diagnózy včetně následků po mozkové příhodě," popisuje primář akutní rehabilitace Jiří Kruliš.

V rámci projektu Modernizace zdravotnického a technického vybavení oddělení následné péče Nemocnice Písek pořídili Písečtí nové přístrojové a technické vybavení za více než dva miliony korun, čímž významně zmodernizovali a zkvalitnili služby lůžkového oddělení akutní rehabilitace.

„Oddělení vzniklo před třemi lety jako nevyhnutelná komplexní součást následné, avšak akutní péče o pacienty po traumatických úrazech končetin, páteře i hlavy, ale i po neurochirurgických a velkých kloubních operacích. Oddělení akutní rehabilitace též poskytuje navazující péči pro pacienty po mozkových mrtvicích a tím týmově doplňuje péči Iktového centra v písecké nemocnici," doplnil ředitel nemocnice Jiří Holan. Tyto služby jsou řízeně koncipovány nadregionálně pro regiony Písecka, Strakonicka, Prachaticka a části Táborska.

„Nová polohovací lůžka, která díky svým vlastnostem a funkcím zajistí klientům významně větší pohodlí, bezpečí i aktivní mobilizaci, ocení nejen pacienti, ale i ošetřující personál," dodal ředitel.

„Pořízení tohoto moderního vybavení bylo možné díky spolufinancování z evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. V srpnu požádá nemocnice o proplacení dotace, která pokryje 92,5 procenta celkových nákladů," dodává projektová manažerka Alena Kudrlová.