Rekonstrukce školy začala loni v listopadu. Od té doby se na jednu třídu proměnilo předsálí tělocvičny v těsné blízkosti obecního úřadu a na druhou zasedací místnost přímo v budově obecního úřadu. Děti i pedagožky si na nové prostředí rychle zvykly a změna jim vůbec nevadí. Spíš naopak. "Jsme tu spokojení. Je tu teplo i světlo a děti jsou nadšené, protože tráví přestávky v tělocvičně," konstatovala v předsálí tělocvičny učitelka 1., 2. a 3. ročníku Hana Lívancová. Místnost se podle asistentky pedagoga Petry Janouškové osvědčila i pro družinu a výtvarné kroužky.

V zasedací místnosti se učí 4. a 5. ročník. I tady jsou podle ředitelky školy Kateřiny Pontové děti nadšené z blízkosti tělocvičny, kde pobývají o druhé přestávce.

Na novou podobu školy se už ale těší. "Od letošního září bude škola vybavena dvěma novými třídami, šatnami, sociálním zařízením, místností školní družiny, výtvarnou dílnou s keramickou pecí. Pokud získáme dotaci na rekonstrukci školní zahrady, budeme mít krásnou přírodní zahradu s venkovní učebnou, mlhovištěm, chovatelským a pěstitelským zázemím a vybavením pro pozorovatelskou činnost atmosférických jevů, ptáků či hmyzu," nastínila plány Kateřina Pontová.

Pro případné zájemce:
Zápis do 1. třídy se uskuteční 6. dubna v 15 hodin a do školky 11. května v 15 hodin.

Kolik to bude stát?
Obec získala dotaci 10 mil. korun na rekonstrukci školy od Ministerstva pro místní rozvoj a z IROPu 1,56 mil. korun na vybudování komunitního centra v jejím patře. Vše bude stát přes 20 mil. korun.

Ve škole se v současné době učí celkem patnáct žáků. To umožňuje učitelkám brát maximální ohled na specifické potřeby každého jednotlivce, a to i v případě dětí mimořádně nadaných. "Upřednostňujeme vzdělávání v přirozeném prostředí, používáme moderní výukové metody, snažíme se, aby každý žák dosáhl svého maxima. Dětem s omezeným výkonem pomáhá při vzdělávání asistent pedagoga," vysvětlila Kateřina Pontová.

Škola je zapojena do projektu Šablony, který jí pomáhá financovat kroužky, doučování, projektové dny a zapojení odborníků z praxe do výuky. Úzce spolupracuje s Ranchem Calamity Jane – malou farmou v Probulově. "Máme tam zázemí pro zajímavé aktivity, děti se zde mohou přihlásit do jezdeckého klubu nebo využít hiporehabilitaci," dodala ředitelka školy. I když se jedná o malou vesnickou školu, také zdejší děti každoročně absolvují kurz plavání v Písku.

V příštím školním roce tu chtějí nabídnout rozmanité odpolední činnosti v rámci školní družiny, ve které se věnují výtvarným a pohybovým činnostem, jednou v týdnu bude opět doučování, příprava na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia, kroužek komunikace v anglickém jazyce, kroužek hry na kytaru a jednou za měsíc konzultace klinického logopeda.

"Rádi bychom rozšířili náš počet o dalších 5 až 10 žáků, aby zůstaly podmínky pro náš způsob vzdělávání optimální. Nebráníme se ani spolupráci s rodiči, kteří upřednostňují domácí vzdělávání," dodala Kateřina Pontová.

Ke škole patří také školka, kterou navštěvuje patnáct dětí. Pro obě tu funguje školní jídelna.