Rok a tři čtvrtě zabralo podle kurátorů Jana Töröka a Hynka Rulíška připravit rozsáhlou výstavu Kouzlo sběratelství.

Ta v Jihočeském muzeu právě představuje rozsáhlý výběr exponátů zapůjčených od pěti sběratelů. Doplňují ji poté předměty od památkového ústavu a ze sbírky muzea. „Češi mají v Evropě ve sbírání prvenství,“ myslí si Jan Török. Výstava představuje hlavně velké množství zbraní. „U starších exponátů je to vrcholová laťka sběratelství,“ dodává Jan Török. Mají totiž hodnotu nejen sběratelskou, ale i velkou finanční. Například renesanční meč z majetku francouzského královského rodu z výstavy má hodnotu 160 tisíc.

Zbraní si prohlédnete více než tři sta. Mezi nimi najdete unikáty jako vikingský meč, který se datuje mezi 8. a 10. století, či japonský meč z držení císařské rodiny s čepelí ze století třináctého.

„Kromě zbraní je tady umělecký průmysl, tedy šperky, keramika, umělecké předměty, originální obrazy a grafiky a ukázka ze sbírky numismatické z Jihočeského muzea,“ přibližuje výstavu dál Hynek Rulíšek. Nejstarší exemplář představuje žebro koně. „Pochází z Magdalé-nienského období a je srovnatelná s Věstonickou venuší,“ představuje Jan Török význam kosti poryté výjevy z loveckého prostředí a symbolikou ženské plodnosti. Perličkou je dále například nenápadná mísa. „Tu dal osobně japonský císař rakouskouherskému důstojníkovi Lerchovi, který Japonce naučil lyžovat,“ uvádí Jan Török. Výstavu ohraničují nejstarší předměty od začátku doby lidských dějin a letopočet 1980. „To je rok, který vymezuje legálnost a registrovanost zbraní z Ameriky,“ říká kurátor.

Jen vitríny nečekejte. V edukačních koutcích si „osaháte“ a potěžkáte repliky zbraní. Infokiosky nabízí hry, odborné texty, detailní fotky či zpomalené záběry, jak zbraně fungují.

Proč se poslední část výstavy věnuje hlavně japonským zbraním, zbroji a dalším předmětům odkazujícím na Japonsko? „Nyní máme sto let výročí česko – japonských diplomatických vztahů,“ objasňuje Jan Török. Na výročí měl navazovat bohatý doprovodný program s ukázkou čajového obřadu, ukázkou práce s japonským mečem, přednáškami o japonské kultuře či autogramiáda významného japonského učitele šermu, který pracoval na akčních scénách pro film Kill Bill. Na programu bylo nejen Japonsko, ale i přednášky o renesanci či gotice. Kvůli koronavirové krizi zatím vše padlo a bude záležet na vývoji situace. „Snad se podaří udělat pásmo přednášek a příležitostných kulturních akcí,“ doufají kurátoři.

Z výstavy vzejde kniha, která bude sloužit díky detailním fotografiím i jako materiál pro sběratele.

Přijít se podívat můžete zřejmě až do půlky ledna. „Unikátnost výstavy tkví v tom, že tyto sbírky jsou zavřené v soukromých depozitářích. Tento jedinečný soubor se už zřejmě nesejde pohromadě,“ vysvětluje na závěr Hynek Rulíšek.

V muzeu najdete:
Kouzlo sběratelství
Novou stálou archeologickou, přírodovědnou a národopisnou expozici
Stálou expozici Příběh města Českých Budějovic
Výstavu Svatá Anežka Česká a obraz její úcty v jižních Čechách
Od 18. 5. každé pondělí od 14.30 do 16.30 h houbařskou poradnu
Od 26. 5. začne výstava Lanna – Monumenty století