„Pan Pavel Suček, jehož zásluhou se daří muzeum postupně rozšiřovat, provádí zájemce zdarma. Přicházejí jak rodiny, tak i skupiny lidí," vysvětlil starosta Mišovic, pod které Pohoří spadá, Vladimír Čelakovský.

Mezi návštěvníky jsou podle Pavla Sučka, který je zároveň kronikářem obce, také školy a turistické skupiny.

Do budoucna by rádi nastavili nová pravidla, jako je otevírací doba a vstupné. „Napřed ale vyhodnotíme letošní rok a podle toho se pak rozhodneme," dodal Vladimír Čelakovský.

V příštím roce bude otevřené v budově bývalé školy, která se přeměnila v muzeum, celé patro, kde jsou tři stálé expozice – jedna je věnována místnímu nerostnému a přírodnímu bohatství, další regionálnímu historiku Janu Tomanovi a třetí přibližuje život v regionu. Vystaveny tu jsou i vykopávky od doby kamenné až po 17. století. Nechybí ani historické mapové podklady a archivní fotografie.
Při budování muzea se myšlenkou nadchli i další lidé. „Vážím si odborné spolupráce s Prácheňským muzeem. Také mi hodně pomáhá s přípravou všech expozic fotograf František Heřman z Prahy. Ozývají se mi i lidé, kteří chtějí muzeu darovat, co našli třeba na půdě nebo ve stodole, je to od nich úžasné," konstatoval Pavel Suček.

Díky uskutečňování myšlenky vybudovat z bývalé školy muzeum se podařilo 201 let starou budovu zachránit. Využité bude i její přízemí, kde bude vlevo od vchodu do budovy expozice věnovaná škole a zdejšímu kostelu. V místnostech napravo by měli mít podle Pavla Sučka své stálé místo pro představení historického vývoje místní dobrovolní hasiči a v další místnosti možná vznikne prostor pro pořádání různých výstav.

Do Pohoří se stále vracejí i lidé, kteří zdejší školu kdysi navštěvovali a z proměny budovy na muzeum mají radost.

„V příštím roce plánujeme dokončit rekonstrukci sociálního zařízení, kde budou toalety se sprchou a kuchyňka pro návštěvníky a turisty. Předpokládáme, že by se tam mohli třeba i opláchnout nebo si ohřát oběd," nastínil Vladimír Čelakovský.

Dále budou pokračovat také přípravy na úpravě venkovní expozice zemědělských strojů ve stodole bývalé fary. „Musíme tam ještě udělat podlahy, na které už máme připravený asfaltový recyklát, ale potřebujeme na to teplé počasí, takže musíme počkat do jara. Podlahy pak posypeme jemným pískem, aby asfalt nebyl vidět," dodal Vladimír Čelakovský.