I když akci nepřálo počasí, lidé vybírali a téměř každý si odnášel nějakou knihu domů. Asi 300 knih našlo nové čtenáře, což je čtvrtina z celkového počtu. Na potřeby doplňkových činností knihovny přispěli noví majitelé knih částkou 1360 korun.

Marie Hrdinová