„Nejhorší je to na náměstí, na cestě k nádraží a takév parčících u bytovek,“ uvedl starosta Zdeněk Bárta. Pejskaře tu stále napomínají, ale efekt to zatím žádný nepřináší.

„Jeden místní občan nám napsal, že ve městě chybí odpadkové koše. Rozhodli jsme se, že koše postupně doplníme tam, kde chybí, a že s nimi umístíme i sáčky na psí výkaly,“ dodal Zdeněk Bárta. Chtěli by s tím začít letos a pokračovat v příštím roce.

Pokuta do 20 tisíc
Přestupku se dopustí každý, kdo znečistí veřejné prostranství, a to i vlastním psem, jiným domácím či hospodářským zvířetem.
Zdroj: Město Mirovice

Na údržbu veřejných prostranství a místních částí tu mají v současné době jen tři pracovníky na VPP, které jim zprostředkoval úřad práce. Neuklizené psí exkrementy jim komplikují i sečení travnatých ploch. 

Je ale otázkou, zda tyto problémy rozmístění košů se sáčky vyřeší. Na náměstí jsou odpadkové koše už dávno, ale přesto ani tady pejskaři po svých miláčcích výkaly neseberou a nevyhodí.

Pro majitele psů, kteří se chovají vůči ostatním ohleduplně, přitom není problém si vždy na venčení vzít sáček do kapsy z domova.