Pomohla mu k tomu také letošní dotace ve výši 200 tisíc korun od Jihočeského kraje z programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí. „Dotace byla určená na nákup vybavení do sokolovny. Město za ni pořídilo 250 nových židlí a šedesát stolů,“ uvedla starostka města Martina Mikšíčková. Celkové náklady projektu činily 347 tisíc korun, kdy rozdíl doplatilo město. Sokolovnu získalo město do majetku loni v létě bezúplatným převodem od TJ Sokol Mirotice.

Její historie se datuje od roku 1921, kdy začala stavba, která byla dokončená roku 1924. Místní lidé si ji postavili sami a přispívali na ni také peněžními dary.

Od té doby slouží jako jediný kulturní stánek pro Mirotice i okolí. Pořádají se tu plesy, zábavy, školní akademie, kino, dny matek a dětí, adventní a velikonoční výstavy s trhy, besedy, koncerty, představení, schází se zde také nově založené divadelní uskupení, spolky ji využívají pro pořádání schůzí a valných hromad a podobně.