Ještě do roku 2021 trvá Miroticím výjimka o vypouštění odpadních vod. Čistírnu odpadních vod (ČOV) město ještě nemá. To se ale brzy změní. Zastupitelé na posledním jednání schválili pražskou stavební firmu BAK, která uskuteční projekt výstavby ČOV, kanalizace a obnovy vodovodu za 151,1 milionu korun včetně DPH.

OhlédnutíÚsilí o vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) tady začalo ještě před rokem 1989. Po roce 2010 tu sice vznikl projekt na ČOV a kanalizaci, ale neřešil celé město ani vodovod. Dotaci se na tehdejší projekt získat nepodařilo.

Podle starostky Martiny Mikšíčkové se jedná o nejnižší podanou nabídkovou cenu ze šesti uchazečů.

ybudování ČOV a kanalizace pomůže městu zaplatit dotace z OPŽP Ministerstva životního prostředí ve výši 73 milionů korun. O dotaci na vodovod chtějí požádat na Ministerstvu zemědělství. Zastupitelé také schválili čerpání úvěru ve výši 30 milionů korun od Komerční banky za pohyblivou úrokovou sazbu 2,14 procenta. Poslední splátku by mělo město uhradit v roce 2042.

Výměna vodovodního řadu za nový je už také nezbytná. Z vodovodu by pak měla téci čirá voda. Zatím bývá někdy zakalená. Práce zřejmě začnou v únoru.