V tajné volbě hlasovalo všech 21 zastupitelů. František Koutník získal čtrnáct hlasů, sedm volebních lístků zůstalo prázdných.


V sedmičlenné radě nahradil Miroslava Doubka (Svobodní), který z funkce odstoupil k 20. únoru. Ten jako důvod svého rozhodnutí uvedl: "Člověk může ustupovat ze svých zásad do jisté meze, ale když nemůžu jako radní splnit, co jsem před volbami sliboval, raději odcházím."


Podle starosty Ivana Radosty je na prvním místě to, aby rada města pracovala do konce volebního období a aby za ní zůstalo hodně dobře vykonané práce.