„Dá se říci, že jsem prošel hodně věcmi a tato medaile pro mě znamená asi nejvíc," podotkl Jiří Krampera, který téměř padesát let vytváří audiovybavení a s jeho prací se setkává mnoho lidí prakticky po celém světě.

A proč je pro něj 28. říjen výjimečný? „S manželkou Janou máme výročí svatby, dneska je to 45 let," řekl po převzetí pamětní medaile. „A vnučce je dneska 22 let. Do třetice tak všeho dobrého," dodal. 
  

Mezi oceněnými, jejichž přehled přinášíme níže, dále jsou: Zdeněk Herout, Jiří Krejčí, Jan Ivičič a in memoriam Jaroslav Matějka.
  O držitelích ocenění rozhodla rada města. Podle starosty Ivana Radosty při jejich výběru zohledňovali několik kritérií. Vybírali zhruba z dvacítky jmen. „Samozřejmě se musí jednat o osobnost, která pro Milevsko něco znamená nebo znamenala," upřesnil Ivan Radosta a z oblastí jejich působení jmenoval veřejnou správu, politiku, kulturu i sport.

Slavnostní večer u příležitosti vzniku republiky, který se uskutečnil v kině, moderoval Zdeněk Zajíček z Českého rozhlasu České Budějovice. O hudební doprovod se postarala kapela Black Bottom a českou státní hymnu zazpívalo uskupení Vokalistky z Chyšek. V průběhu večera na příchozí čekal krátký film o historii a současnosti města, který připravil Filip Kašpar.

Jednu medaili udělili in memoriam

Dvacet lidí už převzalo od představitelů města Milevska stříbrnou pamětní medaili. Jejich počet se naposledy rozšířil v pátek, kdy bylo u příležitosti státního svátku 28. října oceněno pět mužů, významných osobností, které přispěly k šíření dobrého jména města.
Mezi nimi i in memoriam Jaroslav Matějka, odborník v oboru vzduchotechniky, městský radní a poslanec za Občanské fórum. Pamětní medaili, na které je napsáno Cum Gratia Magna Civitatis Milevsko neboli S velkým díkem města Milevska, za něj převzala manželka Marie. Byla dojatá.

S podobnými pocity odcházel z páteční slavnosti i Jan Ivičič, činovník Sokola. „Je škoda, že ocenění nemůžou dostat ještě další lidé. Je jich mnoho, kteří si ho zaslouží, udělali hodně věcí. Pro mě je převzetí medaile velkou poctou," řekl Jan Ivičič, který si pamětní medaili, jejímž autorem je milevský rodák František Doubek a akademický sochař Vladimír Oppl, vystaví ke svým dalším cenám.

Zdeněk Herout
Zdeněk Herout je od mládí skaut, hasič a rybář. Po roce 1989 se podílel na obnově milevského skautingu. V současné době je jednatelem místní organizace Českého rybářského svazu Milevsko a Sboru dobrovolných hasičů Milevsko a angažuje se v oblasti domácí hospicové péče. Především však vstoupil výrazně i do komunální politiky a v roce 2006 se stal starostou města. V čele Milevska pak stál po dvě volební období až do roku 2014. V této funkci i ve spolkovém působení má za sebou velký kus práce pro město i jeho obyvatele.

Jiří Krejčí 
Jiří Krejčí je vynikající milevský hudebník – klarinetista a hudební pedagog. Je absolventem Akademie múzických umění v Praze, dále studoval také v Itálii a na pařížské konzervatoři. V polovině sedmdesátých let se stal laureátem mezinárodní soutěže Pražského jara. Působil ve Slovenské filharmonii, jako sólista účinkoval s našimi předními komorními a symfonickými orchestry, za všechny jmenujme třeba Pražský komorní orchestr, Panochovo kvarteto či Kvarteto Martinů. Sólově vystupuje v mnoha evropských zemích, natáčí pro rozhlas i televizi a hudební nosiče. Pedagogicky dlouhodobě působil v jižních Čechách a v Praze a vedl odborné semináře v Itálii.  

Jan Ivičič
Se cvičením v Sokole začal Jan Ivičič od raného mládí – v roce 1945. Pak se vedle vlastního cvičení začal věnovat i cvičitelské práci a byl jedním z těch, kteří pomáhali přenést sokolského ducha i přes období, které mu nebylo příliš nakloněno. Zapojil se i do organizačních činností, a to nejen v jednotě, ale i na okrese Písek a později také na úrovni kraje. Po obnovení Sokola v Milevsku byl dlouhých sedmnáct let starostou milevské jednoty. Jan Ivičič je pro milevský Sokol i širší sportovní obec velkým a trvalým vzorem zápalu, vytrvalosti a obětavosti.  

Jaroslav Matějka – in memoriam
Jaroslav Matějka se narodil do rodiny zakladatelů firmy Agrostroj v Pelhřimově, v duchu rodinné tradice studoval na Českém vysokém učení technickém a od roku 1964 byl jeho život spjat s městem Milevskem a podnikem ZVVZ. Zde prošel řadou pracovních pozic a stál i v čele představenstva akciové společnosti. Působil také jako vysokoškolský pedagog v oboru vzduchotechniky.
Jaroslav Matějka byl nejvýraznějším organizátorem a nepřehlédnutelnou tváří všech změn, které v Milevsku probíhaly po listopadu 1989. Jako výrazný člen první městské rady vzešlé ze svobodných voleb se podílel na vytvoření nového typu samosprávy města. Jako poslanec České národní rady za Občanské fórum se angažoval i v politice celostátní.  

Jiří Krampera

Jiří Krampera je vynikající specialista, průkopník v oblasti moderní audiotechniky. Téměř padesát let vytváří audiovybavení nejvyšší kvality a s jeho prací se setkává mnoho lidí prakticky po celém světě. Pracoval v renomovaných firmách v Kanadě a Itálii, založil a úspěšně vedl i firmy vlastní, ta současná působí v Milevsku. Navrhoval zejména zesilovače a reproduktorové soustavy a vždy se jednalo o zařízení, jejichž kvalita a vlastnosti byly výjimečné a na nejvyšší světové úrovni.
Zdroj medailonků: Město Milevsko 

Přehled oceněných do pátečního večera
Josef Horký – starosta města 1990 – 1994
Ladislav Kalina – starosta města 1994 – 1998
Ivana Stráská – starostka města 1998 – 2006
Ladislav Setikovský – tajemník městského úřadu
Anděla Maršálková – sbormistryně milevských pěveckých sborů
Karel Paleček – hokejový trenér
Jakub Berka – milevský děkan
Josef Novotný – profesor a ředitel gymnázia, zastupitel
Vladimír Oppl – akademický sochař, autor pamětní medaile města
Václav Voříšek – předseda městského národního výboru 1971 – 1984
František Doubek (in memoriam) – významný jihočeský výtvarník, grafik
Ludvík Szingert – účastník válečného odboje
Jaroslav Vodňanský – dirigent
Ladislav Jakimjuk – zasloužilý hasič
Stanislav Kázecký – generální ředitel ⋌ZVVZ, zastupitel a radní města