„Loni jsme narazili na to, že kritéria, podle kterých školky přijímají děti, jsou nejednotná a někdy i nejednoznačná," vysvětlil místostarosta Martin Třeštík, který má na starosti školství.  Dodal, že dokument má doporučující charakter, protože školky jsou samostatnými právními subjekty.

Kritéria rozdělují děti do čtyř skupin – tou prioritní jsou předškoláci a například do druhé skupiny spadají děti, které mají trvalý pobyt v Milevsku. „Ta má čtyři  podskupiny. Nejprve bereme čtyřleté děti, poté tříleté, které už ve školce mají sourozence, následně tříleté a pak jsou to děti mladší," popsal Martin Třeštík.

Podle ředitelky mateřské školy Kytička z Jiráskovy ulice Marcely Brčkové jsou kritéria v souladu se stanovy ministerstva školství. „Jsou standardní," konstatovala Marcela Brčková, podle které se velmi podobnými kritérii doposud řídili.

Obyvatelka města neměla před šesti a devíti lety, kdy šly její děti k zápisu, problém s jejich přijetím do školky. „V MŠ Klubíčko, kam chodily moje děti, nás přijali hned napoprvé," řekla  matka dvou dětí.

Podle místostarosty Martina Třeštíka nebyly důvodem vytvoření nových kritérií stížnosti rodičů.  „Ale zdálo se nám, že k přijímaní dětí nepřistupují školky rovným způsobem," podotkl  Třeštík. „Zřizovatelem školek jsme jako město my a je logické, že chceme mít pravidla ve všech školkách stejná," dodal starosta Zdeněk Herout.

Doposud tedy měla každá školka svá pravidla. Přijetí nových kritérií ale vycházelo z podnětů ředitelek školek. „Dokonce bych řekl, že některé školky to takto dělaly. Jenom teď jsme přesně popsali, jak by to mělo být," dodal Martin Třeštík.

Loni  muselo město vyřešit při přijímání dětí zádrhel. Otevřelo  třetí třídu v MŠ Kytička, kterou se ale nejprve nedařilo naplnit. Mezitím už ovšem ředitelky zbylých tří školek požádaly o výjimku o maximálním počtu dětí ve třídě. Město jim vyhovělo až poté, co se Kytička naplnila.

V Písku si kritéria pro přijetí stanovují ředitelé základních škol, pod které školky spadají, sami, a to na  základě školského zákona. „Samozřejmě je v zájmu všech ředitelů, aby kritéria měli na obdobném principu," řekl mluvčí písecké radnice Roman Ondřich. „Přednostně musí přijmout  děti předškolní, což opět stanovuje školský zákon," dodal.

Čtyři skupiny:
1. předškoláci
2. děti s trvalým pobytem v Milevsku 
2a) čtyřleté 
    
2b) tříleté, které ve školce mají sourozence
2c) tříleté      
    
2d) mladší

3. děti z obcí, kde není MŠ
4. děti z obcí, kde MŠ je
V každé skupině se děti rozdělují podle věku, starší má přednost před tím mladším.   Zdroj: MÚ