Cílem projektu je rozvíjení spolupráce v oblasti lidových tradic mezi zapojenými institucemi i organizacemi, a tak se na jevišti domu kultury představily soubory nejen z jižních Čech, ale také host z kraje Vysočina a zástupce rakouských partnerů.

To nejlepší ze svých programů uvedl Kovářovánek z Kovářova / Javoráček z Lomnice nad Lužnicí / Kamínek ze Žďáru nad Sázavou-Kraj Vysočina / Doudlebánek z Doudleb / Bárováček z Českých Budějovic / Bystřina ze Zlivi / Malý Furiant z Českých Budějovic. Rakouskou stranu a organizaci Volkskultur Niederösterreich zastupoval Andreas Teufl, který velice kladně hodnotil vysokou úroveň a krojovou pestrost vystupujících. Zdůraznil potřebnost spolupráce a svou návštěvu v Milevsku označil jako inspirativní pro další rozvoj vzájemných vztahů.

V průběhu dne probíhaly též řemeslné dílny, a tak zájemci o kreativní tvorbu mohli zdobit perníčky, vyrábět z papíru, sledovat ukázky drátování či práci se sklem. Nechyběla nabídka zajímavých propagačních materiálů Jihočeského folklorního sdružení.

Pro děti byla připravena i taneční dílna, kdy vedoucí jednotlivých souborů vedli výuku lidových tanců, do které se zapojily všechny folklorní kolektivy. Vedoucí také na společném semináři rozebírali jednotlivá vystoupení s odbornou porotou, kterou na akci delegoval Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.

V rámci páteční kulturní akce se uskutečnilo jednání Andrease Teufla, Milana Škocha-předsedy Jihočeského folklorního sdružení a Hermíny Mocové-zástupkyně Jihočeského Kraje v Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově. Přítomní si kromě dalšího prohlédli prostory a expozice Domu regionů, který Jihočeské folklorní sdružení buduje v rámci zmíněného přeshraničního projektu.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení