Sraz je v amfiteátru domu kultury, odkud se vydá lampionový průvod v čele se svatým Martinem na koni a jeho doprovodem na malou procházku městem. Po ní bude následovat zábavný program v amfiteátru.

Farní charita Milevsko pořádá tradičně v duchu křesťanské legendy akci Volání na svatého Martina v pondělí 11. listopadu. Program začíná v 17 hodin u kašny na prvním nádvoří milevského kláštera, kde si účastníci vyslechnou vyprávění o svatém Martinovi. Odtud se pak vydá průvod s lampiony směrem na Vinice. Na programu je společné zpívání písniček, ale především volání a čekání na příjezd svatého Martina na nádvoří kláštera. Pro všechny účastníky bude připravená malá sladká odměna. Kdo nebude mít lampion, může si vzít sebou baterku.