Jeden areál, dvě možnosti. Návštěvníci se mohou v premonstrátském klášteře zúčasnit komentované prohlídky, kterou zajišťují premonstráti, a také navštívit městské muzeum. V Milevsku nyní jednají o tom, jak  prohlídkovou trasu skloubit  s činností muzea.

„Jednou z možností je, že by průvodcovská trasa, která vede klášterem, končila v muzeu v místnosti, kde jsou vystaveny kalichy," nastínil místostarosta Martin Třeštík. „To, jestli zaměstnanci muzea dokáží návštěvníky zlákat, je jiná věc. Určitě to bude pro muzeum mnohem lepší, než kdyby turisté jen prošli a končili by jinde," dodal místostarosta.

V Milevském  muzeu se podle slov ředitele Vladimíra Šindeláře  žádné přijatelné formě spolupráce nebrání.  „Pokud by prohlídková trasa klášterem končila u nás v muzeu, bylo by to takové logické zakončení prohlídky celého areálu. U nás si návštěvníci mohou na chvíli sednout, dát si něco chlazeného k pití a pak si v klidu prohlédnout naši novou expozici, kde jsme se snažili vystavit to nejlepší, co ve sbírkách máme," vysvětluje Vladimír Šindelář.

Představený premonstrátů kláštera Řehoř Jiří Žáček poznamenal, že prohlídky  pro ně pochopitelně nejsou hlavní činností  a ani nejsou moc ekonomicky efektivní. „Prohlídky v objektu kláštera tedy sice nepatří k podstatě našeho poslání a nemůžeme jim věnovat příliš mnoho pozornosti, ale přesto jsme tím, že je nabízíme, rádi vyslyšeli hlasy návštěvníků, kteří chtěli vidět více než jen to, co si mohou prohlédnout sami,"  uvedl Řehoř Jiří Žáček.

Prohlídky zajišťuje mladá žena, na jejíž mzdu se skládají řeholníci ze svých výplat.

Jak město, tak i klášter nepovažují za správné řešení, že  by se prohlídková trasa kláštera s muzeem propojila. „Nezdá se nám vhodné za současného stavu vytvářet společnou prohlídkovou trasu, protože ta by byla dosti dlouhá a náročná na pozornost a tedy i unavující," vysvětluje představený kláštera, který v principu proti provázání tras není. „Naopak tím, že jsme ve stejném areálu, je tato možnost logická," dodal.

To si uvědomuje i ředitel muzea Vladimír Šindelář.  „V průběhu prohlídky klášterního areálu se návštěvníci dozví zajímavosti z dějin kláštera, u nás by se dozvěděli o dějinách města a okolí. Bylo by to takové komplexní. S premonstráty bychom mohli nějakým způsobem participovat na cenách našeho a jejich vstupného. To však bude věcí dalšího jednání. Francouzi mají jedno přísloví: Kdo chce, ten může všechno!  Chtějme tedy najít nějaké společné řešení," říká Vladimír Šindelář.

Místostarosta Martin Třeštík připomíná, že turisté prioritně chtějí vidět  klášter, který je národní kulturní památkou, než muzeum, které dokumentuje dějiny regionu. „Nám jde o to, aby část těchto návštěvníků do muzea přišla," dodal Martin Třeštík.

Premonstráti spolu s městem mají za sebou už několik projektů.  V loňském roce to byl společný tisk kalendáře, také spolu jednali o podobě křížové cesty, kterou chce Milevsko vybudovat v okolí kláštera.

Zásadní věcí je ale koncepce rozvoje cestovního ruchu, kterou premonstráti připomínkovali. Jejím cílem je přilákat do města a do okolí více návštěvníků. A v tom by měla pomoci právě národní kulturní památka premonstrátský klášter.