O místo ve školce pro své dítě se nemusíte bát,  vzkazuje město rodičům. V pátek se ve všech čtyřech milevských mateřinkách koná zápis do nového školního roku. Dveře pro své budoucí žáčky odpoledne otevřou mateřské školy Kytička, Sluníčko, Pastelka a Klubíčko.

„Ve všech třídách a ve všech školkách jsme na výjimce,“ řekl místostarosta města Martin Třeštík, který má školství na starosti. Znamená to, že školky mají povolenou výjimku o počtu dětí.

Přesto by u zápisu měli být přijati všichni zájemci. „Rozšíříme kapacitu mateřské školy Kytička,“ vysvětluje Martin Třeštík. „V této školce máme tři třídy, z toho jsou dvě využívané a jedna ve špatném stavu, kde není ani zázemí pro učitelky. Tu chceme připravit do stavu, aby zde děti mohly být,“ řekl místostarosta, který doplnil, že  kdyby se stalo, že rodiče nezískají místo pro své dítě v jimi  vybrané školce,  vezmou je jinde.


Město si v rámci úspor připravilo přehled, kolik dětí se narodilo v Milevsku a kolik by tedy mohlo nastoupit do školky a poté školy. „Dětí, které ve školním roce 2012/2013 dovrší věku tří let, je v Milevsku sto. Tolik jich tu nebylo,“ uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí Jana Čunátová. A právě proto vznikne v Kytičce nová třída.

K poslednímu září loňského roku měly milevské školky celkem zapsaných 305 dětí, nejvíce jich bylo v mateřince Sluníčko v Jeřábkově ulici, a to sto osm. „Například Kytička měla na konci září 49 dětí, ale do ledna ještě další přibyly, a bylo jich padesát šest,“ uvedla Jana Čunátová, která doplnila, že město nevede statistiky, zda a případně kolik dětí u zápisu školky odmítly.

Například v MŠ Sluníčko podle ředitelky Zdeňky Fraňkové loni nezapsali asi pět dětí. „Ale měly možnost jít na jinou mateřskou školu,“ vysvětlila Zdeňka Fraňková. Kolik budou muset z kapacitních důvodů odmítnout letos, nechtěla odhadnout.

Zájem o školku Sluníčko, která se nachází u základní školy a blízko centra města, je velký. „Myslím, že na zápis přijde hodně dětí. Zájemci si u nás dopředu mohli vyzvedávat tiskopisy s žádostí o přijetí, které odevzdají na zápise, a už si pro ně přišlo čtyřicet pět lidí,“ dodala ve středu odpoledne ředitelka MŠ Sluníčko.

V blízkém okolí Milevska se školky nacházejí ve Zbelítově či Sepekově.