Další průlom v informovanosti chystají v Milevsku. Chtějí natáčet videa z veřejných zasedání zastupitelů a záznam zveřejňovat na webových stránkách města. Budou tak první na Písecku.

Je za to rád i obyvatel Václav Málek, který na listopadovém zasedání v loňském roce předložil návrh na zlepšení informovanosti. Městský úřad materiál upravil a rozpracoval a nyní se bod dostává na jednání zastupitelů. „Původně jsem navrhoval zveřejňování audiozáznamu. Videozáznam je vyšší a lepší forma. Město má ode mě pochvalu," konstatoval Václav Málek, který o tom jednal se starostou Ivanem Radostou (Jihočeši 2012) a cítí vůli novinky zavést.

To potvrzuje i starosta. „Nemáme vůbec problém něco zveřejňovat, musí to ale odpovídat zákonům," podotkl Ivan Radosta, který s většinou návrhů Václava Málka, kam spadá třeba zveřejňování zápisů z komisí a výborů nebo audiozáznamu na webu města, souhlasí. Jiné to je ale v případě jmenovitého hlasování rady města. Ivanu Radostovi to připadá nezodpovědné. Místostarosta Martin Třeštík (ČSSD) upozorňuje ještě na další věc. „Dovedu si představit situace, kdy by radní byli dopředu vystaveni tlakům a nemohli se rozhodovat svobodně," řekl Martin Třeštík.

Václav Málek argumenty města chápe, ale dává si do budoucna určitou naději. „Nikde není napsáno, že se to třeba za rok nemůže přehodnotit," podotkl.

Město nyní na svém webu zveřejňuje materiály k zasedání zastupitelů, v zápisech uvádí hlasování po jménech a obyvatelé mají k dispozici také informace z jednání rady. V nich je i výsledek hlasování.

Zasedání zastupitelů se koná ve středu. 

Audio a video
Audiozáznam na zasedání zastupitelů město pořizuje od 26. ledna 2013, ale na web ho doposud nedávalo. Video ještě nenatáčelo.  Města o pořizování videozáznamu neuvažují

Písečtí už roky nahrávají jednání zastupitelů. První audiozáznam vznikl v říjnu 2008. Vyzkoušeli už dokonce i videozáznam, ale ten se příliš neujal. „Jednou se to zkoušelo, ale nastal problém s Úřadem pro ochranu osobních údajů. S on-line přenosem by problém nebyl, sporné ale bylo ukládání videa na web města," uvedla písecká mluvčí Kristýna Barchini s tím, že momentálně se o videozáznamu neuvažuje.
Za videozáznam loboval především bývalý starosta Písku Ondřej Veselý. „Ano, video jsem prosazoval a v roce 2011 jsem dokonce podával návrh, abychom pořídili potřebnou techniku a mohli videozáznam pořizovat. Beru to jako způsob, jak přiblížit informace obyvatelům," podotkl zastupitel Ondřej Veselý (ČSSD) s tím, že je stále velkým příznivcem této myšlenky.

Problém s ochranou osobních údajů by podle něj být neměl. „Stejně tak, jako paní starostka na začátku jednání informuje, že se bude pořizovat zvukový záznam, by řekla, že se bude pořizovat obrazový záznam. Je to v podstatě totéž," doplnil zastupitel Ondřej Veselý.
V Protivíně o audio ani videozáznamu nikdy neuvažovali. „Nikdy jsem ani nezaregistroval, že by o to byl zájem. Pokud člověk chce informace ze zasedání, může na něj přijít nebo děláme zápis," konstatoval starosta Protivína Jaromír Hlaváč. Také se obyvatelé mohou obrátit přímo na městský úřad.

Pokud jde o nějaké zásadní téma, hlasují zastupitelé jmenovitě, a to se zaznamená do zápisu. „Zatím jsme to udělali asi dvakrát, co si pamatuji," dodal starosta.

V Mirovicích informují obyvatele intenzivně na webových stránkách města a také prostřednictvím zpravodaje. Ten si mohou lidé koupit za symbolických pět korun buď přímo v městském úřadě, nebo v obchodech ve městě.

Audiozáznam nepořizují. „Uvažovali jsme o tom asi před dvanácti lety, ale ani jsme to nezkoušeli. Dospěli jsme k názoru, že to u nás nemá cenu. Zájem lidí o jednání zastupitelů je minimální. Každý má možnost na zastupitelstvo přijít, ale chodí v průměru tři až šest lidí," vysvětlil starosta Mirovic Zdeněk Bárta. Dodal, že každému rádi podají potřebné informace přímo na městském úřadě, pokud se na ně obrátí.
Podobně je tomu také v Miroticích. Tam naposledy zazněla otázka pořizování audiozáznamu na posledním jednání zastupitelů vloni v prosinci. Ti se však rozhodli veřejná jednání nenahrávat. „Zápisy z rady a důležité zprávy ze zastupitelstva uvádíme ve zpravodaji města, kde si to může každý přečíst," argumentoval tehdy místostarosta Milan Brunclík. Zpravodaj mají lidé k dispozici zdarma v lékárně, u lékaře, v samoobsluze a na městském úřadě nebo na webu města.

Zápisy ze zastupitelstev jsou na úřední desce nebo si je kdokoliv může vyžádat přímo u tajemníka městského úřadu. „Zastupitelé schválili, že budeme také zveřejňovat zápisy z jednání na webu města," doplnila starostka Martina Mikšíčková.

Svůj zpravodaj nabízí všech pět měst na Písecku, všude se jedná o měsíčník.

Sledujete dění ve městě, kde žijete? Odkud čerpáte informace? Myslíte, že jsou ze strany města dostačující?

Alena Jannacková, Mirovice
Samozřejmě se zajímám o dění ve městě. Pro mě je to téměř povinnost, protože píši kroniku Mirovic. Stěžejní jsou pro mě zasedání zastupitelů, na která se snažím pravidelně chodit. Kromě toho čerpám z městského zpravodaje, ale i z novin a z internetu. Jelikož jsme malé město, dost se dozvím i od lidí. Celkově myslím, že město obyvatele dobře informuje. Jen mě mrzí, že na zastupitelstvo moc lidí nechodí, pouze když se jich nějaký bod bezprostředně týká. Pak chodí a vyptávají se, co se tam probíralo.

František Marek Míček, Milevsko
Čtu zpravodaj, který vydává město. Ten považuji za důležitý zdroj informací. Na webové stránky města Milevska občas zabrousím. Na zastupitelstva nechodím, nezbývá mi na ně čas. Účastním se jednání kulturní komise, jejíž členem jsem.

Irena Mašíková, Písek
Čtu noviny a sleduji jejich webové stránky. V minulosti jsem chodila i na jednání zastupitelů. Vím, že tam mohu jít kdykoliv, když by mě některé téma zajímalo. Zvukové záznamy na webových stránkách města nesleduji, ale je dobře, že je dělají a že jsou dostupná i těm, kteří na jednání nemohou přijít. ⋌(lk, klč, kob)