Od konce září by měl začít fungovat pěvecký sbor v kulturním domě. Povede ho zkušená hudebnice, která se zpěvu a klavírnímu doprovodu věnuje také ve folklórním souboru Písečánek, Karolína Vanišová. V pěveckém sboru při kulturním domě by chtěla s dětmi zpívat moderní písně, ale na výběru repertoáru bude spolupracovat právě se členy sboru.

Hodinové zkoušky sboru by byly od konce září každé pondělí od 18 hodin na Velkém sále nebo v klubu Uhelna v kulturním domě. „Ideální věk zpěvaček a zpěváků je 12 až 15 let, ale nejdůležitější je chuť zpívat, pak na věku tolik nezáleží,“ uvedla Kateřina Koželuhová z Centra kultury města Písku. Doplnila, že zájemci se mohou hlásit v průběhu prázdnin na pokladně kulturního domu.

Pěvecký sbor zahájí svou činnost pouze v případě, že se do něj přihlásí alespoň 10 dětí. Maximální kapacita je 20 členů. Cena kurzu je tisíc korun za pololetí.