Křenovice se „zvětší", v sobotu 4. července je čeká událost roku. Přivítají rodáky a zároveň oslaví 120 let dobrovolného sboru hasičů. Právě výročí hasičů bylo hlavním důvodem rodáky do Křenovic pozvat.

Práce na přípravě programu podle slov starosty Stanislava Bartoše vrcholí. „Zahájení bude odpoledne. Na návsi budeme mít připravené sezení a stan a hrát bude kapela Vehicle band. Hudební produkci budou střídat vystoupení hasičů. Představí se veteráni, děti, ženy i muži. Po skončení programu na návsi bude následovat zábava," jmenuje Stanislav Bartoš a dodává, že program dolaďují, ještě uzavřený není.

Starosta SDH Křenovice Josef Hrůza podotýká, že sbor se na oslavy statečně připravuje. „Vše děláme v součinnosti s obcí, program ladíme společně," říká Josef Hrůza. Ve sboru plánují, že součástí odpoledne bude slavností průvod hasičů, předání vyznamenání, kladení věnce k pomníku u kapličky, útok s koňskou stříkačkou, která je stále funkční, či taneční vystoupení žen – hasiček.

Křenovičtí na oslavy pozvou okolní sbory a rádi by, kdyby přijel i představitel okresního sdružení. Jeho účast je ale nejistá. „V den, kdy máme rodáky, je republikový sjezd dobrovolných hasičů," vysvětluje starosta Josef Hrůza.

A co přeje sboru k výročí? „Aby pokračoval alespoň v takových aktivitách jako teď. Myslím, že se toho děje docela dost. A pro všechny pochopitelně hodně zdraví a spokojenosti. To je to nejdůležitější," dodává Josef Hrůza.


Místní očekávají, že 4. července dorazí do Křenovic tři až čtyři stovky lidí. Záležet bude podle starosty obce i na počasí.
Jedním z lákadel pro rodáky bude nejen výstava, kterou připravuje obyvatelka Olga Kolísková, ale třeba i loni obnovené lesní divadlo za vsí. „Chtěli bychom nějaký čas obětovat, aby se tam šli podívat," podotýká k divadlu Stanislav Bartoš.
Kromě Křenovic chystají setkání rodáků také v sousedních obcích Podolí I (29. – 31. května) a Veselíčko (1. srpna).

Rodáci si prohlédnou i výstavu o vojácích první světové války
Součástí slavnosti 4. července bude i výstava o křenovických vojácích první světové války, kterou připravuje místní obyvatelka Olga Kolísková. „Výstava bude nejenom o padlých, ale také o legionářích z Křenovic a o těch, kteří se se vrátili domů," přibližuje Olga Kolísková. Výstava by se měla konat v Tlapově hospodě a podle slov Olgy Kolískové se bude skládat z dobových fotografií a z informací o křenovických padlých a legionářích. „Kromě jmen na pomníčku již nikdo nemá povědomí, kdo tito lidé byli. Stará křenovická kronika se po roce 1989 ztratila, a není tak žádný pramen, odkud by se dalo vyčíst více informací o těchto padlých," vysvětluje Olga Kolísková, která se věnuje genealogii, proč se rozhodla pátrat po tom, kdo byli křenovičtí padlí, kde se narodili a kde zemřeli. „Pro tento průzkum jsem použila různé archivní materiály: farní matriky, sčítání lidu, dále z vojenského archivu kmenové listy, vojenské úmrtní matriky nebo legionářské poslužné spisy," upřesňuje své zdroje a doplňuje, že přes rok sbírá fotografie s touto tématikou. „Velmi zajímavé jsou dopisy či pohlednice z války. Důležitá jsou také ústní svědectví členů rodin, ze kterých dotyční vojáci pocházeli. Toto vše se snažím dát dohromady a utvořil tak příběhy o osudech jak padlých vojáků, tak i těch , kteří se vrátili. Je velmi zajímavé si položit otázku: Co by se stalo, kdyby ten a ten voják nepadl, ale vrátil se domů? To bych tu asi pravděpodobně nebyla ani já. Můj prastrýc Václav Benda padl na srbské frontě krátce po zahájení války. Statek v Křenovicích měl zdědit on, ale po jeho smrti jej dostal můj děda František Benda. A takových změn osudů je mnoho – téměř u každého padlého," upozorňuje Olga Kolísková, která doplňuje, že malá část jejího průzkumu byla již otištěna v knize Milady Jirouškové I jadérka z jablek, kterou vydala bernartická škola. „Výstava bude obsahovat celý materiál, který se mi zatím podařilo nashromáždit," zve Olga Kolísková.