Náladu jim nekazilo ani loňské sucho. „Tady jsme nikdy s nedostatkem vody problémy neměli. Spíš s její kvalitou. Ale i to je už naštěstí minulostí.     V lednu jsme zkolaudovali vodovod, vodojem a úpravnu vody," uvedl neuvolněný starosta Josef Mašek.

Dnes už si podle něj mohou konečně vydechnout, i když ještě musí udělat administrativu k dotacím. Pro rozsáhlou a náročnou akci, která stála kolem osmnácti milionů včetně DPH, se rozhodli v obci v roce 2014, protože se jim podařilo získat dotaci ve výši 12,5 milionu korun od Ministerstva zemědělství a další ve výši 1,8 milionu od Jihočeského kraje. Kromě použití peněz z obecního rozpočtu si museli vzít ještě úvěr od banky, který budou splácet deset let.

Důležité pro obyvatele je, že nová úpravna vody vyčistí mangan i ze dvou vrtů, které byly v minulosti odstavené. „Mangan ucpával vodovodní potrubí. Úpravna zajišťuje i odstranění radonu, železa a vápníku. V záloze máme také filtry na odstranění dusičnanů, ale zatím je nepotřebujeme," dodal Josef Mašek. Zásobu vody mají v současné době větší, než v obci spotřebují. Naplno totiž fungují tři vrty – jeden na Pazderně a dva na Hlinovce, které před vybudováním nové úpravny vody byly v omezeném provozu kvůli kvalitě vody.  Vodovod by podle Josefa Maška chtěli v budoucnu prodloužit až do Laziště.

Letos také plánují zasíťovat tři  stavební parcely. „Chceme tam přivést elektriku a vodovod. Jsou na hezkém místě, takže se už na ně někteří místní ptají. Mám z toho radost, protože se tady snažíme udržet mladé rodiny," svěřil se Josef Mašek.
Před dvěma lety začali připravovat územní plán, kde už jsou zahrnuté jak stavební parcely, tak i vykácení přestárlého višňového sadu a zalesnění uvolněného místa.

Na údržbu obce, dětských hřišť v Králově Lhotě a Lazišti,  ale především na práce v lese mají celoročně dva pracovníky se zdravotním postižením na veřejně prospěšné práce (VPP) od úřadu práce. „Vedeme celou agendu celkem jedenácti pracovníků se zdravotním postižením na VPP pro více obcí – Mirotice, Čimelice, Kožlí, Orlík nad Vltavou a  Varvažov – včetně administrace s úřadem práce. Organizujeme i jejich školení o bezpečnosti práce," upřesnil Josef Mašek.

Vloni se podařilo najít novou nájemkyni obecní hospody, Dagmar  Žákovou ze Šerkova, která má otevřeno třikrát týdně. Od loňska se obec snaží postupně vylepšovat vybavení hospody. „Jsme rádi, že se toho Dagmar Žáková ujala, protože nebylo lehké někoho najít. Máme tady obchod, o který se úžasně stará jeho majitel Jaroslav Hlavín. Má otevřeno i v sobotu, je dobře zásobený a na to, že jsme na venkově, má slušné ceny," prozradil starosta.

Místní obchod provozuje Jaroslav Hlavín už čtrnáct let. „Není to snadné, zabere to spoustu času. Všechno si dělám sám, od úklidu až po shánění zboží. Kupní síla bohužel ubývá. Chodí sem většinou lidé ve věku sedmdesát let a výš. Mladí si většinou nakoupí tam, kde pracují, a sem si dojdou, jen když jim doma něco chybí," svěřil se majitel obchodu Jaroslav Hlavín.  Dodal, že když začínal, měl otevřeno v týdnu do 16 hodin, ale pak se přizpůsobil zákazníkům a dobu zkrátil do 13 hodin.  „Snažím se obchod udržet. Výhodou je, že jsem místní. Kdybych sem měl dojíždět, asi by se to vůbec nevyplatilo," dodal Jaroslav Hlavín.

Jediné, co Josefa Maška v obci trápí, je fakt, že se obec dva roky stále nemůže dohodnout s majitelem jednoho pozemku uprostřed fotbalového hřiště. „Chtěli jsme pozemek směnit za jiný, ale má tak vysoké požadavky, že mu je nemůžeme splnit. Jsme se zastupiteli zodpovědní za majetek obce a nemůžeme si dovolit obec poškozovat," vysvětlil Josef Mašek. Fotbalisté Tělovýchovné jednoty Králova Lhota proto dojížděli hrát nejprve do Bud a v poslední době jezdí do Mirotic.  „Každý týden tu býval společenský sportovní ruch s občerstvením, lidé se sešli, podívali se na fotbal a pobavili se. Hráli jsme tu od roku 1981, a teď to dva roky nejde," konstatoval Josef Mašek.

Kulturní akce v obci ale pokračují. Podle starosty především díky starostce místních dobrovolných hasičů Martině Polívkové, která často připravuje s dětmi program. „Společenské dění tady bylo vždycky  dobré  díky sportovcům, myslivcům i červenému kříži. Žiji tady 39 let. Pamatuji, jak jsme společně uklízeli ves a svépomocí včetně dětí stavěli hospodu a pak jsme společně oslavovali zahájení. V poslední době lidé nemají tolik času, ale na společné akce si čas udělají. Často sem přijíždějí i děti s vnoučaty žijícími třeba v Písku," uvedla pracovnice obecního úřadu Evženie Srpová.

Složení obyvatel

V současné době zde žije celkem 210 obyvatel – 160 v králově Lhotě a 50 v Lazišti.
Z toho jsou čtyři děti ve věku do 7 let, 34 dětí ve věku do 15 let a 3 do 18 let.

Historie Královy Lhoty

Obec vznikla pravděpodobně ve  13. století na místě vymýceného lesa. Říkalo se, že se původní osadníci usadili na lehotě. Proto byla osada  nazývána Lehota, později  Lhota.
Nazvána byla Králova, protože patřila ke královské rychtě v Letech. Dne 20. ledna 1421 byla Králova Lhota císařem Zikmundem od královského statku odtržena a připsána Matěji Brusovi z Kovářova. Roku 1437 se dostala do držení Buška Sekerky ze Sedčic a roku 1472 ji koupil Smil Hodějovský z Hodějova od Jindřicha Sádlo z Kladrubec, jenž ji dostal roku 1461.
Zdroj: webové stránky obce Králova Lhota