Na padesát účastníků přivítala starostka obce Jana Hrdinová, seznámila přítomné se současnými obecními akcemi a popřála všem příjemnou zábavu. Na všechny potom čekala spousta dobrého jídla z kuchyně Obecního úřadu Kluky a mysliveckého sdružení Ostrov. Příjemná atmosféra setkání byla umocněna kulturním vystoupením žáků zdejší školy pod vedením paní učitelky Šefránkové a také krásným tanečním vystoupením dua Luboš a Bára. Celý večer provázela účastníky hudba skupiny Lanza a jejich harmoniky utichly až kolem půlnoci.

Nejstaršími občany letošního setkání seniorů v Klukách byly Věra Procházková, která je na jednom ze snímků vedle své dcery úplně vlevo, a paní Marie Bílková, ta je na dalším snímku vedle svých spoluobčanek paní Bicanové a paní Košatkové také vlevo. Obě dámy začátkem roku oslavily své úctyhodné 86. narozeniny.

Nashledanou v příštím 20. ročníku!

Václav Zach