Vysázené aleje mladých stromků kolem Horosedel připomínají obnovené polní cesty. Nejde si jich nevšimnout. Dokreslují malebný kolorit zdejší krajiny. Do vysazování stromků kolem polních cest se pustili v Horosedlech před čtyřmi lety.

Díky pozemkovým úpravám se vedení obce podařilo zajistit obnovení dalších cest a následovat bude ještě výsadba dalších stromků.
„Obnovování zaniklých cest není zajímavé jen  z krajinářského a turistického hlediska. Teď se potvrdilo, že jsou cesty důležité i pro místní lidi. Oslovil mě zástupce firmy, která bude opravovat silnici v Nerestcích. Z Horních Nerestců se nedostanou lidé nikam jinudy než přes nás, ale i z Dolních Nerestců do Horních Nerestců budou muset jezdit přes nás," konstatovala starostka Lada Hašková.

V rámci pozemkové úpravy nechal pozemkový úřad letos udělat v Horosedlech tři zpevněné cesty s asfaltovým povrchem. Do konce října tu ještě budou kolem některých cest vysázeny hrušky a ořechy, protože ty tady ještě nemají.

Jednou z nich je cesta       z obce na vlakové nádraží do Mirovic. Ta je nyní i širší než byla a kolem ní budou místo vykácených stromů vysázeny nové. Cesta je dlouhá asi 1,5 kilometru. Nový povrch ale končí za její polovinou – na hranici katastru Horosedel a Mirovic a dál pokračuje jen stará polní cesta. Chodí tudy hlavně lidé na vlak a děti do školy. Někteří chodí do Mirovic i nakupovat. A někdo ji využívá pro turistiku. „Cesta navíc vede  kolem řeky Skalice a díky tomu, že je nad její úrovní, je to v případě povodní jediná úniková cesta z Horosedel do Mirovic pro ty, kteří bydlí za mostem," konstatovala Lada Hašková. Líbilo by se jí, kdyby byla opravená i druhá část cesty k nádraží, která je na mirovickém katastru.

V Mirovicích ale skončily pozemkové úpravy v roce 2002, kdy byly upravené dvě cesty v katastru Ohař   a jedna v katastru Ráztely.     Podle starosty Mirovic Zdeňka Bárty se jedná o prašné cesty, které byly dobře udělané a slouží zemědělcům a na práce v lesích. Od té doby každý rok žádají na všech osmi mirovických katastrech o úpravu cest, které jsou podle pozemkových úprav stanoveny jako přístupy k pozemkům vlastníků, ale nic nedostali.

„Zmíněnou cestu k nádraží nám předal v roce 2006 celou opravenou úřad pro zastupování státu. Oprava stála přes 800 tisíc korun. Pokud by se podařilo, že by pozemkový úřad cestu upravil, nejsme proti," vysvětlil starosta Mirovic Zdeněk Bárta. Dodal, že v současné době mají jiné priority – například rekonstrukci dvou budov školky, komunikace mezi obcemi, rekonstrukci čistírny odpadních vod a další. Místostarostka Mirovic Marie Hrdinová navíc dodala: „Jsme rádi, že je tam přírodní terén, protože tam chodíme s dalšími sportovci běhat. Cestu využívají i cyklisté a pejskaři."

Lidé si nejspíš minimálně na nějakou dobu budou muset na rozdíl mezi oběma částmi cesty zvyknout.

Druhou obnovenou je cesta z Horosedel k rybníku Kačátko. „Její část z obce ke kolejím jsme si udělali za obecní peníze. Stálo to 290 tisíc korun včetně DPH.  Chtěli jsme, aby byla opravená celá. Pozemkový úřad nechal opravit cestu od kolejí k rybníku," upřesnila Lada Hašková. Kolem ní už čtyři roky rostou aleje mladých lip, jeřabin, javorů, bříz, švestek a třešní. 

V současné době podle starostky připravují nový projekt na obnovení cesty od rybníka Kačátko do Horních Nerestců. Na její části už vyřezali nálety a upravili terén.

Další opravená cesta v rámci pozemkových úprav je od silnice číslo 19 – od letovské křižovatky směrem na Mirovice – do lesa Háj. Kolem ní ještě budou vysázeny hrušky a ořechy.

„Největší zásluhu na obnovených cestách má místostarosta Josef Jouja, který se celé záležitosti vytrvale věnoval. Díky patří i bývalému starostovi Janu Hřídeli, který tento projekt připravoval," uzavřela Lada Hašková.