Po pouštění nejrůznějších draků si účastníci poseděli u ohně a opekli špekáčky.