Vyplývá to z plánu oprav místních komunikací, na jehož sestavení se podílely město, městské služby a Vodárenská správa Písek.

První etapa by mohla začít v dubnu a bude se týkat úseku Erbenovy ulice od křižovatky s Lázeňskou až po Kollárovu a zahrne tedy i část Nábřeží 1. máje. „Rekonstrukce komunikace bude kompletní včetně podkladních vrstev vozovky, chodníků a odvodnění. Současně se počítá s úpravami zeleně, rekonstrukcí veřejného osvětlení a dopravního značení,“ doplnila mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová.

Dalšími většími akcemi budou zahájení rekonstrukce Fügnerova náměstí, druhá etapa regenerace na sídlišti Portyč (ulice Na Stínadlech, Na Pěníku, Jablonského a Vinařického) a dokončení Vnislavovy a Mnatovy ulice u Sv. Václava.

Městské služby letos ještě počítají s povrchovými opravami na Mírovém náměstí, v Harantově, Presslově ulici, Otakara Jeremiáše a Hradišťské ulici a na Václavském náměstí.