Zhotovitelem stavby je pražská společnost Hochtief cz. „Samozřejmě to vítáme, protože loni v červenci došla voda ve vrtech sedmkrát. Kdyby se suchá léta opakovala, neměli bychom mít od léta příštího roku s nedostatkem vody problémy," uvedl starosta Čimelic Vladimír Bouček.

Investor Jihočeský vodárenský svaz (JVS) může se stavbou začít jen díky dotaci    z Ministerstva zemědělství, která je ve výši 22 milionů korun. „Dotace je přidělena a administrativní formality vyřízeny. A protože máme platné stavební povolení i z tendru vybraného zhotovitele, dlouho připravovanému projektu, který zbaví další lokalitu na severu Písecka problémů s nedostatkem pitné vody, už nic nebrání," konstatoval ředitel JVS Antonín Princ.

Stavba, jejíž součástí je i vodojem, přivede vodu také do Rakovic. „V současné době děláme přípravné práce. Vyřizuje se územní rozhodnutí  a pak necháme vypracovat projekt na obecní vodovod po celé vsi a na jeho napojení na dálkový vodovod," vysvětlil starosta Rakovic Miroslav Sedláček. Loni s vodou ve studních místní šetřili. Bojí se však, že by o ni mohli přijít se stavbou obchvatu. 

Dálkový vodovod

Stavba prodloužení dálkového vodovodu z Římova v úseku osmi kilometrů od Mirotic do Čimelic a Rakovic by měla být zahájena v době od 25. dubna až 1. května.

Plánované dokončení je v červnu roku 2017.

Celkové náklady budou 33,7 milionu korun.

Dotace z Ministerstva zemědělství činí 22 milionů korun.

Lidem v Rakovicích voda ve studních  sice loni v létě nedošla, ale obávají se plánované výstavby dálničního obchvatu Čimelic. Podle rakovického starosty Miroslava Sedláčka by se mohlo stát, že obec přijde stavbou o část spodních vod. Proto stavbu vodovodu, který přivede vodu z Římova, vítají.

Získání dotace od Ministerstva zemědělství bylo pro započetí stavby rozhodující.  Jihočeský vodárenský svaz (JVS) má v podmínkách už několik let pravidlo, že tyto liniové stavby zahajuje jen tehdy, získá-li na ně veřejnou podporu, pokrývající minimálně polovinu nákladů. Ty se totiž v ceně vody nezaplatí a jde tedy prakticky o nenávratné investice.

Tato část severního Písecka se na dálkový vodovod z Úpravny vody Plav na Českobudějovicku začala napojovat předloni, kdy byl dokončen za 24 milionů korun přivaděč ze Sedlice do Mirotic. Další zamýšlený a připravovaný úsek z Čimelic do Mirovic byl pozastaven.

ůvodem je fakt, že Mirovice loni zrekonstruovaly svůj lokální zdroj vody a připojení na vodárenskou soustavu nepotřebují. To však zkomplikovalo situaci lidem v Nerestcích, kde mají podle starosty Vladimíra Macouna dlouhodobé problémy s nedostatkem vody především ve dvou  studních. Na vybudování vlastního obecního vrtu a vodovodu ale obecní rozpočet nestačí a šance získat dotace na vodovod bez možnosti napojení na  zdroj nejsou.

„Každá dotace má svá pravidla. A nesplní-li se, nelze o ni žádat. V tomto případě jde o podíl počtu napojovaných obyvatel a investičních nákladů. Napojení by nutně potřebovaly i Nerestce, které ale nemají ani svůj vnitřní rozvod, a to neodpovídá podmínkám dotačního titulu," vysvětlil ředitel JVS Antonín Princ, proč svaz musel od tohoto záměru ustoupit. Podle něho budou muset obce, které stojí o napojení na vodárenskou soustavu, vyvinout daleko větší iniciativu. Postavit liniovou stavbu je velmi obtížné. Ať už z hlediska projednání trasy a vlastnických vztahů k pozemkům, tak i financí a ekonomiky projektu. A podle JVS také proto, že národní i krajská opatření preferují podporu konkrétních obcí a na JVS často pohlížejí jako na komerční firmu, kterou ale není. Naštěstí to tak nevnímá Ministerstvo zemědělství ČR a tyto projekty podporuje.

Vodárenský svaz se ale musí podle tiskového mluvčího JVS Zdeňka Zuntycha do budoucna také začít systematicky věnovat dálkovým řadům, měřícím téměř 550 kilometrů. Ty bude po desetiletích provozu potřeba postupně obnovit. „Je třeba ale rozhodnout, jakou technologii zvolíme. Zda půjde o sanace, opravy, rekonstrukce nebo výměnu. Je zřejmé, že časem půjde o značné náklady, což si dnes málokdo uvědomuje," poznamenal Antonín Princ.

Vodárenský svaz letos také dokončí stavbu 8,5 kilometru  dlouhého vodárenského řadu za zhruba 18 milionů korun, kterým se na jihočeskou vodárenskou soustavu napojí Osek, Velká Turná a Radomyšl na Strakonicku. Ta začala loni v létě a byla rovněž podmíněna získáním státní podpory. Zbytek nákladů vždy kryje JVS ze svých prostředků.