Slavnostní akce se uskutečnila na obecním úřadě v sobotu 6. října. Přivítáni byli Robin Mašík z Mladotic a Elen Goldová z Dubí Hory.