Do organizace se pustili ředitel Institutu pro památky a kulturu Aleš Kozák a architektka Laura Jablonská. Pozvání na besedu přijali Milan Košař, urbanista, předseda pracovní skupiny pro urbanismus České komory architektů a také člen komise soutěže na náměstí v Písku, společně s Liborem Honzárkem, místostarostou Havlíčkova Brodu a současným předsedou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Prvně jmenovaný je uznávaným odborníkem, druhý pak politikem, který v nedávné době zažil hned dvě proměny náměstí v centru města. Třetím hostem byl autor návrhu náměstí architekt Miroslav Cikán.

Několik besed na toto téma už se uskutečnilo a i tentokrát se připomínky lidí točily kolem stejných věcí. Nejdiskutovanější je stále počet parkovacích míst a zeleň. Hlavní vizí architekta Miroslava Cikána je otevřít centrum města více lidem a omezit dopravu. „Nikdo nechce zakázat vjezd aut do centra, ale náměstí by nemělo být parkovištěm,“ zmínil. Řešením by mohlo být i udělat z náměstí obytnou zónu. O režimu dopravy i parkování se bude jistě ještě mnohokrát jednat.