Měl by být otevřený právě ve sklepních prostorách zámku. „Zastupitelé s tímto záměrem souhlasili a v současné době jednáme s budoucím investorem, kterému bychom prostory pronajali s tím, že budou odečteny jeho investiční náklady na rekonstrukci prostor,“ uvedl starosta Čížové Tomáš Korejs.

Minipivovar bude zapracován do projektové dokumentace rekonstrukce celého zámku. S tím souhlasili zastupitelé za přítomnosti zástupců investora. Obec opraví fasády a zaplatí projektovou dokumentaci na rekonstrukci celého zámku včetně prostor pro minipivovar. Postará se rovněž o přívody elektřiny, vody a plynu. Na investorovi potom budou vnitřní stavební práce včetně technologií. Výroba piva není v obci novinkou. Vařilo se zde již kolem poloviny 18. století.

Synagoga v Soukenické ulici v Písku.
Písek přidá na obnovu historických objektů

Čížovští koupili areál zámku v roce 2013 a postupně jej opravují podle stavu obecního rozpočtu a dotací. „Pro letošek jsme od Jihočeského kraje získali dotaci 300 tisíc korun, dalších 600 tisíc investuje obec,“ připomněl starosta.

Restaurátor Josef Novotný nedávno dokončil restaurování sgrafitové výzdoby severního štítu bývalé církevní školy v západním křídle zámku. „Letos se počítá s opravou interiéru kaple sv. Jana Křtitele včetně restaurování kresby koně, kterou jsem objevil při průzkumu omítek kaple. O kresbě mimozemšťana se jedná,“ podotkl konzervátor památkové péče Jiří Hladký. Obec při tom spolupracuje s památkáři a vikářem písecké římskokatolické farnosti Janem Doležalem.

Milevský premonstrátský klášter. Ilustrační foto
Mimořádný koncert oslaví výročí sborů

Obyvatelé Čížové i další zájemci budou mít příležitost si interiéry zámku prohlédnout při dnu otevřených dveří. „Na nádvoří chystáme vystoupení šermířů a další akce,“ podotkl starosta Tomáš Korejs.