Byli to: Jáchym Prajzler, Natálie Zemanová Nina Gábiková, Adam Fencl, Leonardo Luccini a Petra Sroklasová. „U nás máme dobrou vodu,“ směje se na touto příznivou statistikou čížovský starosta Tomáš Korejs.

Zvyšující se počet dětí ale zároveň klade větší nároky na školské zařízení. Radní již odsouhlasili zvýšení kapacity školní družiny na 60 míst. „Díky nedávným stavebním úpravám v budově školy jsme získali vhodný prostor pro větší počet dětí,“ upřesnil Tomáš Korejs.

Po předchozím souhlasu krajské hygienické stanice ze zvyšuje kapacita školní jídelny na 129, což odpovídá počtu dětí navštěvujících mateřskou školu a základní školu. „Do stravovacího zařízení jsme před časem investovali 250 tisíc korun, takže odpovídá náročným předpisům a požadavkům,“ vysvětlil čížovský starosta.
Hygiena již také dala zelenou dočasnému zvýšení počtu míst v místní mateřské škole na 49.