Stejně jako v minulých letech si přišli nakoupit krásné adventní věnce, které vyrobily v místní škole děti, ale i keramické výrobky z keramického kroužku při škole.

Obec se postarala o občerstvení, především o horké nápoje, které v mrazivém počasí přišly vhod. Sváteční atmosféru navodili společně starosta Vladimír Pánek, školní dětský sbor vedený Marií Filipovou a farář František Hemala, který připomněl poselství adventu a Vánoc a požehnal adventním věncům všem jejich majitelům, kteří si pro požehnání sem přišli.