Projekt na zasíťování parcel počítá s vybudováním cest, chodníků, veřejného osvětlení, dětského hřiště a zeleně. „Samozřejmě, že na parcely rozpočítáme pouze to, co bude k nim pokračovat  od napojení na veřejnou soustavu. Nebylo by spravedlivé, aby se do cen parcel rozpočítávala veřejná zeleň, osvětlení, cesty a dětské hřiště. Za takové ceny by byly neprodejné. Když jsme budovali kanalizaci, tak si lidé platili také jen přípojky," konstatoval zastupitel Vladimír Pánek za souhlasu ostatních na dotaz z řad návštěvníků.

Zastupitel a zároveň člen stavební komise Jan Klimeš dodal: „Jde hlavně o to, aby z Čimelic neutíkali lidé jinam jen proto, že tady nemohou stavět. To by tady pak mohla časem zůstat jen osada starousedlíků. A to přece nikdo nechceme. Když jsem nastoupil do zastupitelstva před šesti lety, dostal jsem čtrnáct let staré podklady, za dvacet let se nic nevyřídilo. Bavil jsem se se svými  spolužáky a za tři roky se odtud odstěhovalo dvacet jedna vrstevníků." Připomněl také, že  Mirotice a Vráž se na rozdíl od Čimelic v posledních šesti letech rozrůstají.

Tuto situaci teď chtějí všichni zastupitelé společně změnit. Stavitelství Řehoř by mělo začít s pracemi v nejbližších dnech.  Zastupitelé proto schválili i výběr firmy Jihočeský profiservis, která zajistí dozor nad stavebními pracemi a bezpečností práce za 111 tisíc korun.  Cena obsahuje práce za devět měsíců.  Vybrali ze dvou nabídek tu levnější.

Vzhledem k tomu, že  je celý projekt velice nákladný, schválili také výběr Komerční banky jako nevhodnější pro poskytnutí úvěru  17,5 milionu korun na dvanáct let s úrokovou sazbou 0,9 % a možností splácet předčasně bez jakýchkoliv sankcí.

Ostatní tři banky, se kterými podle Vladimíra Boučka a Vladimíra Pánka jednali, nenabízely pro obec přijatelné podmínky. Ty zahrnovaly buď sankce za předčasné splácení nebo sankce za nedočerpání úvěru.

Pokud vše včetně prodeje parcel půjde podle plánu, mohli by Čimeličtí bance splatit do konce příštího roku 5,5 milionu korun.
Garanci pro získání půjčky od Komerční banky poskytla obci čimelická společnost Siko koupelny zastoupená Tomášem Valou, který je zároveň zastupitelem obce.

Postup při zasíťování

 Záměr prodeje stavebních parcel je už vyhlášený a příjem žádostí je do 7. prosince.
 Zasíťování parcel bude stát kolem 17,6 milionu korun a udělá je Stavitelství Řehoř do konce července příštího roku.
 Půjčku na zasíťování poskytne Komerční banka ve výši 17,5 milionu korun s úrokem 0,9%, kdy garancí bude společnost Siko koupelny zastoupená Tomášem Valou. Splatná bude do 12 let.
 Stavební dozor zajistí za 111 tisíc korun Jihočeský profiservis.