Pro budoucí školáčky připravili zaměstnanci mateřské školy v Čimelicích slavnostní rozloučení se školkou. Úvod slavnostního odpoledne patřil budoucím prvňáčkům, kteří předvedli krátký program říkadel a písní. Děti, které navštěvovaly kroužek angličtiny pod vedením paní učitelky Šárky Hrdličkové, zazpívaly několik písní v angličtině.

Poté bylo pro všechny přítomné připravené divadelní představení s názvem Čaroděj a malá pomocnice v podání členů divadélka Kos z Českých Budějovic. Nejen děti, ale i dospělí se náramně pobavili. Následovalo slavnostní stužkování malou pomocnicí a pasování budoucích prvňáčků čarodějem. Na památku obdržely děti pamětní list a kufřík s drobnostmi.

Na závěr odpoledního programu dostali předškoláci zmrzlinový pohár a pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění. Akce se vydařila a všichni odcházeli spokojení.

Jitka Nosková - MŠ Čimelice