Nedostatek prostoru ve škole a nevhodné umístění družiny připomněl na jednání zastupitelů ředitel čimelické základní školy Josef Pouch.

Všichni zastupitelé se shodli na tom, že by bylo třeba umístit družinu do školního areálu. V současné době je v budově naproti škole, což znamená, že děti musí přecházet přes velice frekventovanou silnici.

Možnosti případného řešení konzultoval Josef Pouch společně s kolegy zastupiteli Janem Klimešem a Václavem Mrákotou. Uvažovali zároveň také o vyřešení školní jídelny. Tam se sice teď opravuje podlaha, aby ji bylo možné po prázdninách využívat, ale prostory už současným potřebám příliš nevyhovují.
„Jednou verzí je zbourat jídelnu a postavit něco jiného. To by ale bylo velice náročné, i kdybychom na to měli peníze. Problém je v tom, že by mohla trvat stavba dva roky a děti by neměly kam chodit na oběd," vysvětlil Josef Pouch.

Druhou variantou, která se nabízí, je postavit u zdi sousedního domu napřed družinu, která by pak mohla sloužit jako výdejna jídla, které by se dováželo.
„Díky vybudování samostatného pavilonu by se pak mohla pomocí dotace rekonstruovat jídelna a kuchyň," dodal předseda stavební komise Jan Klimeš. Na výstavbu pavilonu pro družinu by také mohli požádat o dotaci na mimoškolní zájmovou činnost na ministerstvu školství.

Jediným mínusem by ale bylo, že by se děti musely při přecházení z budovy do budovy přezouvat. Shodli se proto na tom, že by bylo nejideálnější vybudovat koridor, který by bylo možné navázat na sportovní halu a zároveň tak, aby navazoval na učebny i na novou družinu. Propojení školního komplexu by bylo ideální řešení i podle zastupitele Tomáše Valy. „Obec teď čekají dobré časy. Prodáme stavební pozemky, peníze do jejich zasíťování se vrátí a začneme vybírat stočné. Pokud by to situace vyžadovala, mohla by si obec do dvou až tří let udělat akci za vlastní peníze," konstatoval Tomáš Vala. Výhodou je, že by se stavělo na pozemcích obce. Největším problémem však podle Jana Klimeše bude zajistit protipožární opatření na celou stavbu.

Zastupitelé poté pověřili Jana Klimeše přípravou jednoduché studie a hrubého rozpočtu na její realizaci v různých variantách s tím, že bude vše potřebné konzultovat s Josefem Pouchem.

Zároveň schválili přípravu a podání žádosti na výstavbu družiny a obojím pověřili Josefa Poucha.