Chyšecké zastupitele čeká důležité rozhodnutí. Týká se odkanalizování obce. Čemu v Chyškách dají přednost? Budou pokračovat v projektu na vybudování oddělené splaškové a dešťové kanalizace a čistírny odpadních vod se dvěma přečerpávacími stanicemi, nebo postaví tři biologické čistírny a budou moci využít stávající systém kanalizace? Jasno by mělo být co nejdříve.

„Moje dojmy jsou kladné. Byl bych pro biologickou čistírnu," řekl zastupitel Václav Calta, který využil možnosti a zúčastnil se s dalšími zastupiteli exkurze v Přeštěnici. Tam biologická čistírna už funguje.

Starosta Miroslav Maksa počítal, že její vybudování by bylo stejně jako samotný provoz levnější než v případě chemické čistírny. „V Přeštěnici to byla otázka, pokud se nepletu, deseti milionů korun.  U nás by tři čistírny vyšly na třicet až pětatřicet milionů korun s tím, že by se dal využít stávající systém kanalizace. Museli bychom ale počítat s tím, že kanalizace má roky za sebou a opravu nebo rekonstrukci bychom zcela určitě museli udělat," vysvětlil starosta Miroslav Maksa, který doplnil, že vybudování druhého typu čističky, dvou přečerpávacích stanic a splaškové kanalizace by vyšlo na zhruba 65 milionů korun. Takové byly náklady před třemi roky.

Ovšem biologická čistírna nevychází z porovnání úplně vítězně. „Její životnost je nižší," upozornil starosta. Navíc projektant, se kterým obec spolupracuje, říká, že je pro Chyšky výhodnější chemická čistička.

Zastupitel Václav Kašpar, který si také prohlédl biologickou čistírnu v Přeštěnici, považuje za její velkou přednost to, že plynule zapadne do krajiny. „Také pořizovací náklady jsou mnohem nižší než u chemické čističky," podotkl Václav Kašpar. „Přesto se mi zdají ještě vysoké na to, co jsem v Přeštěnici viděl," reagoval místostarosta Bohumil Málek.

Zastupitel Jiří Jindra považuje za důležité propočítat všechny náklady. Tedy nejen samotnou stavbu, ale i provoz a nutné opravy či odvoz kalů. „Musíme je znát, abychom se mohli rozhodnout, co je výhodnější," řekl  Jiří Jindra.

Místostarosta Málek navrhoval pozvat na zasedání zastupitelů odborníka, který projektoval biologickou čistírnu, aby o tom mohli diskutovat a více se s biologickou čistírnou seznámit. Na nejbližším zasedání by tak v programu opět neměl chybět bod odkanalizování obce Chyšky.