Písek - Několik parkovacích míst zmizí během rekonstrukce horní části Fügnerova náměstí. Ta, která vzniknou, budou možná zpoplatněná.

Na náměstí se nyní parkuje na třech místech. Po rekonstrukci budou parkovací místa pouze kolmo ke zdi, která náměstí rozděluje na dvě části. Zeď se posune směrem k domům a vyvýšená část náměstí již nebude průjezdná jako dnes. V horní části budou stromy a lavičky, v dolní obousměrná komunikace a kolmá stání. Některá budou vyhrazena pro rezidenty.

Jaromíra Střelková má na náměstí cestovní kancelář. Změn, které se chystají, se spíše obává. „Chtěla bych, aby to tu bylo samozřejmě pěkné. Hlavním přáním ale je, aby se nerušila parkovací stání. Z plánu, který město má, to tak vypadá. O plochu pro auta jsme přišli už při minulé rekonstrukci spodní části náměstí. Pak zrušili další čtyři stání při výjezdu z kruhového objezdu, to mi přišlo zbytečné," říká Jaromíra Střelková.

Nyní je stání na náměstí pod zdí zdarma. „Předpokládám, že po rekonstrukci bude platit stejný režim jako jinde v centru. Zpoplatnění jsme ale zatím neřešili," řekla místostarostka Hana Rambousová.

Písečtí uvažovali i o tom náměstí výškově srovnat. Myšlenka však narazila na památkáře. Památkáři trvali na zachování rozdělení plochy zdí. Dělníci tedy tu současnou zbourají a posunou směrem k domům. Zeď bude obložená kamenem a osvětlená podobným způsobem, jako je to například pod Sladovnou.

„V místě, kde stojí mateřinka, přibude schodiště, které bude navazovat na nový průchod do Palackého sadů. V části náměstí u výjezdu z Tyršovy ulice pak budou podzemní kontejnery pro tříděný odpad," popsala další změny Hana Rambousová.

Firma by měla začít se stavbou ještě o prázdninách. Dokončení je naplánované do konce října letošního roku.