K přerušení nebo omezení dodávky pitné vody dojde v následujících lokalitách:
Velké náměstí, Alšovo náměstí, Havlíčkovo náměstí, Píseckého, Podskalí, Bakaláře, Fráni Šrámka, Drlíčov, Heydukova, Karlova, V Koutě, Nerudova, Soukenická, Jungmannova, Hradební I., Hradební II., Kocínova, Ningrova, Smetanova, Leoše Janáčka a Chelčického.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternami, které budou umístěny na těchto lokalitách:
- ul. Bakaláře
- Velké náměstí
- Alšovo náměstí
- Havlíčkovo náměstí

"V rámci těchto prací může v průběhu dne docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody. Vodárenská správa Písek a ČEVAK se velice omlouvají občanům v dotčených lokalitách za vzniklé problémy a omezení. V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK na telefonním čísle 800 120 112, což je nepřetržitá havarijní služba," dodal Pavel Čarek za Vodárenskou správu Písek.