Areál je tvořen vlastním objektem mlýna, stájemi, stodolou, domkem pro bývalé zaměstnance, pekárnou se sklady a vodní nádrží pro turbínu. K vidění budou například expozice velkých zemědělských strojů, expozice zemědělského nářadí či dobového bydlení zaměstnanců mlýna. Mezi exponáty budou také dobové fotografie a díky promítacímu sálu mají návštěvníci muzea příležitost zhlédnout videoprojekce věnované mlynářství a pekařství v jižních Čechách.

Muzeum buduje podnikatel Zdeněk Stejskal. „K mlýnu mám velmi intenzivní vztah, pracoval zde můj děda i matka. Proto jsem také objekt v roce 1998 koupil. Chtěl jsem ho zachránit před devastací," vysvětlil Zdeněk Stejskal. Ačkoliv zde chtěl původně vybudovat penzion, nakonec zvítězila myšlenka muzea mlynářství, pekařství a zemědělství. „Máme spoustu dobových fotografií i exponátů, tak se o ně chci s veřejností podělit. Hlavní myšlenkou je, aby lidé věděli, jak náročný proces probíhá předtím, než dostanou do ruky upečený chléb," dodal Zdeněk Stejskal. Expozice pokryjí téměř celý cyklus zemědělské produkce – od samotného pěstování, přes sklizeň, mletí mouky až po pečení chleba.

„Na vybudování muzea přispěla dotace z Evropské unie," připomněl Lukáš Tryml ze společnosti G-PROJECT, která na projekt zajistila dotaci z ROP Jihozápad a nyní dohlíží na soulad realizace projektu s dotačními pravidly.

První zmínka o mlýně v Božeticích pochází z první poloviny 19. století. Na počátku 20. století prošel rozsáhlou modernizací, původní dřevěné kolo nahradila turbína. Ve mlýně se mlelo do roku 1945, od 50. let zde mělo skladiště místní JZD. Pekárna fungovala do 70. let, od té doby chátrala. V roce 1990 dostali areál v restituci manželé Dvořákovi, kteří se snažili budovy opravovat. V roce 1998 celý mlýn koupil podnikatel Zdeněk Stejskal, který zde nyní buduje muzeum.