Několik nových dopravních omezení čeká vedle těch stávajících v blízkých dnech na řidiče v jihočeské metropoli.

Úplně uzavřena zůstane ulice Riegrova v úseku od ulice Nádražní po ulici Jeremiášova, a to od 16. srpna do 22. srpna 2021. Částečně budou uzavřeny ulice J. Š. Baara v úseku od ulice Nádražní po ulici Lipenská, Jeremiášova od Skuherského po Riegrovu a Nádražní od ulice Nová po ulici J. Š. Baara, kde dojde ke stažení dopravy do jednoho jízdního pruhu ve stejném datu, tedy od 16. srpna do 22. srpna 2021. Důvodem jsou opravy povrchů komunikací po rekonstrukci plynovodů. „Výměna potrubí v této lokalitě se realizovala v roce 2019 a následná oprava komunikací byla provedena pouze provizorně. Teď dojde k jejímu finálnímu dokončení. Stávající povrch se zfrézuje a poté se na něj položí nový asfalt v šířce jednoho jízdního pruhu,“ vysvětluje náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že žádá řidiče i další účastníky silničního provozu o pochopení a trpělivost.

Inženýrskogeologický průzkum podloží uzavře most na Sokolském ostrově směrem k letní plovárně od 23. srpna do 24. srpna 2021. „Příští rok by se měl tento most rekonstruovat a my musíme pomocí sond zjistit, v jaké je kondici. Poté bude následovat dohotovení a zkompletování projektové dokumentace a vlastní realizace obnovy, která je nutná,“ uvedl k další akci Ivo Moravec. Stylový most u Jiráskova jezu byl postaven při vzniku nového sokolského sportovního areálu po roce 1930 jako příjezdová cesta od Dlouhého mostu přes Mlýnskou stoku a nese znaky funkcionalismu.

Oprava mostu v ulici Karla VI. v Českých Budějovicích znamená uzavírku plánovanou od července do listopadu 2021.
Most u centra Budějovic uzavřela oprava, pozor na další omezení

Dopravní omezení už začalo v ulici Boženy Němcové a v křižovatce ulic Boženy Němcové, Matice školské a Emila Pittera 2. srpna 2021. „Na křižovatce bude provedena oprava asfaltového povrchu v prostoru přechodu pro pěší a dojde i na výměnu poškozených výstražných světel v úrovni pojízdné plochy komunikace. Z důvodu zajištění technologického postupu obou oprav jsou práce rozděleny na dvě etapy. První je od 2. srpna do 8. srpna a druhá od 9. srpna do 15. srpna. Podle průběhu prací bude upravováno i dopravní řešení na křižovatce,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický.

Zahájena byla také rekonstrukce ulice Šumavská v úseku Lidická – Jungmannova za 20,9 milionu korun 2. srpna 2021 a potrvá 140 kalendářních dní od předání staveniště. „Stávající kanalizační a vodovodní řad včetně přípojek nahradí nové potrubí vyhovujících parametrů. Současně v rámci stavby budou realizovány stavební úpravy komunikace, chodníků včetně odvodnění a veřejného osvětlení. V rámci této stavby bude také položeno nové potrubí společnosti Teplárna ČB a.s.,“ říká náměstek primátora Petr Holický. Stavbu bude provádět firma AKORD. „Řidiče si dovolujeme požádat o trpělivost, protože ulice zůstane úplně uzavřena pro vjezd motorových vozidel, ten bude umožněn pouze vozidlům HZS a záchranné služby. Průchodnost obyvatel bude zajištěna po celou dobu stavby. Svoz komunálního odpadu má v gesci zhotovitel stavby a svozové dny se nemění,“ dodává náměstek.

Zahájena už také byla druhá etapa obnovy ulice Zeyerova v úseku mezi křižovatkou s ulicí Marie Vydrové po křižovatku s ulicí Havlíčkova. „Dojde tam ke kompletní rekonstrukci povrchů včetně inženýrských sítí, tedy vodovodu a kanalizace s přípojkami, výměně veřejného osvětlení a ulice bude nově zjednosměrněna. Stavební práce potrvají pravděpodobně do druhé poloviny prosince. Nová zeleň se dočká výsadby až v létě příštího roku,“ uvedl k investici za 11,1 milionu korun s DPH Petr Holický. Odbor dopravy a silničního hospodářství v této souvislosti stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulici Zeyerova, Havlíčkova, Dukelská, Roháče z Dubé, Marie Vydrové a Čechova od 14.7. do 17.12. 2021.

Úplně uzavřeny až do prosince budou ulice Plavská a L. M. Pařízka, kvůli další etapě rekonstrukce. Omezení provozu provází i opravu mostu na křižovatce ulic Nádražní a Generála Píky, nedá se tudy od Lišova projet na Nádražní ulici.

Desítky aut bez technické

Magistrát kromě oprav silnic řeší i automobily odstavené na komunikacích. Výzvy k vyzvednutí vozidel a k úhradě nákladů spojených s jejich odtažením a střežením i k odstranění vozidel z komunikací, zaplňují veřejnou úřední desku magistrátu. „Všechna zákonně odtažená vozidla jsou umístěna na střeženém parkovišti Dopravního podniku v Horní ulici a na letišti v Plané. Aktuálně se jedná o 84 nevyzvednutých automobilů. Město vyzývá jejich provozovatele k uhrazení nákladů do určitého data a zároveň je upozorňuje, že pokud se tak nestane, musí přistoupit k vymáhání soudní cestou,“ říká Kristýna Radová z odboru správy veřejných statků. Další výzvy jsou určeny řidičům, jejichž auta stojí na pozemních komunikacích po uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky. „Chceme, aby je odstranili nebo odstavili mimo komunikaci do 2 měsíců od doručení výzvy. Momentálně se jedná o 70 vozidel. Na městských komunikacích je ale odstaveno mnohem více aut s propadlu technickou kontrolou. My samozřejmě musíme postupovat s ohledem na vydané Evropské nařízení Omnibus II. To se týká technických kontrol propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021,“ dodává Kristýna Radová.