Do konce září potrvá uzavíkra v katastru Písku. Jedná se o silnice I/20 a I/21. Doprava bude vedena po souběžných komunikacích a značena dopravním značením.

Do 7. srpna je naplánována uzavírka v čísti obce Horní Záhoří. Oprava povrchu vozovky zůží jízdní pruhy. Jedná se o provádění stavby kanalizace a ČOV. Doprava nebude po dobu stavby vyloučena a doprava bude vedena ve zbývajících částech vozovky.

S prázdninami skončí úplná uzavírka v části obce Srlín, kterou uzavřely práce na mostě. Po dobu prací bude doprava vedena po objízdných trasách.