Částku si určil ateliér. „V soutěži ani jeden z pěti účastníků neuváděl cenu za zpracování studie. Proto jsme oslovili vítěze, aby podal cenovou nabídku,“ vysvětlila místostarostka Písku Petra Trambová. Finanční výbor doporučil částku schválit a zastupitelé tak po krátké debatě učinili.

Ateliér FACT bude projektovat celou lokalitu se začleněním sportovní haly i bazénu, a to ve spolupráci s pracovní skupinou. Budou v ní zastoupeni členové všech stran zastupitelstva plus další odborníci. Prioritou je vyřešit dopravní napojení lokality.

Město plánuje takzvanou urbanistickou vycházku po areálu bývalých Žižkových kasáren, kde budou moct přítomní říct svůj názor na budoucí využití území.

Vycházky se zúčastní také zástupci vedení města, zastupitelé, projektanti i zaměstnanci města.

Uskuteční se ve středu 19. června. Sraz je v 17 hodin před Technologickým centrem.