Zásadním dopravním omezením jsou opravy povrchu silnice na průtahu Pískem. Čtyřproudá komunikace od svého zprovoznění v průběhu 90. let ještě žádnou souvislou rekonstrukcí neprošla. Pravá polovina silnice ve směru od Prahy je uzavřená a ohraničená přenosnými značkami. Veškerý provoz jezdí obousměrně ve zbývajících dvou pruzích.

„Probíhá frézování silnice, mění se svodidla, kácí se zeleň, která tam byla přebytečná a bude se také dělat odvodnění, žlaby a následně proběhne pokládka nového povrchu silnice,“ upřesnil Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku ŘSD v Českých Budějovicích. S opravou souvisí také uzavírka dvou sjezdů na České Budějovice. Uzavřená je odbočka na krajské město z nadjezdu v Burketově ulici a také sjezd na Hradiště. Opravy průtahu městem potrvají do konce letošního roku.

Hasič Michal Brousil z Písku ovládnul závod FIRE COMBAT.
Hasič Michal Brousil z Písku ovládnul celorepublikový závod Fire Combat

Trnem v oku obyvatelům města je táhlá rekonstrukce Zeyerovy ulice. Práce se tu realizují ve dvou etapách. Loni byly v ulici vyměněny prakticky veškeré sítě, vozovka pak byla byla provizorně upravena recyklátem. Na tento rok připadá druhá etapa, která zahrnuje stavbu opěrné zdi u zahrady mateřské školy, vybudování chodníků po obou stranách ulice i nová parkovací místa. Rekonstrukce se oproti původním předpokladům prodlouží zhruba o měsíc. Dodavatelská firma se totiž musela vypořádat s problémy, které nebylo možné předvídat.

„Jedním z důvodů, proč se realizace rekonstrukce prodlouží, je úprava svahu pod mateřskou školou. Při zaměření staveniště bylo totiž zjištěno, že stavební výkop pro opěrnou zeď je v kolizi se vzrostlými stromy. Bylo proto nutné realizovat opatření, která by minimalizovala škody na zeleni. Několik stromů se však muselo pokácet,“ uvedl místostarosta Petr Hladík.

Zámek v Protivíně na snímku 3. září 2021. I s přilehlým parkem ho koupil malajský královský fond.
Malajský královský fond koupil zámek Protivín, investuje půl miliardy

Musel být také zpracován geologický průzkum kvůli potvrzení bezpečné technologie zajištění svahu pro výstavbu opěrné zdi. Rekonstrukce Zeyerovy ulice by měla být dokončena 24. října.